Stöd för organtransplantationspatientens närmaste anhöriga

Även en närstående kan behöva hjälp för att orka vara ett stöd för patienten.

​​​

Akut, allvarlig sjukdom eller kronisk sjukdom påverkar förutom den sjuka alltid också den närmaste kretsen. En nära anhörigs sjukdom kan vara en kris som berör hela familjen, vännerna och andra närstående och väcker frågor, tankar och känslor.

De närståendes oro om den sjuka är ofta stort och hela livet kan kretsa kring sjukdomen. Du kan uppleva samma ångest som den sjuka efter själva diagnosen. För att du ska orka vara ett stöd och hålla dig frisk är det viktigt att ta tid för dig själv och tänka på ditt eget välbefinnande och dina egna krafter. Även en nära anhörig kan själv bli sjuk.

Annarstans i Hälsobyn

Läs mer:

Guide för anhöriga Rehabiliteringshuset

I Rehabiliteringshuset finns även Opas omien voimavarojen tunnistamiseen.Till börjanNästa sida

 


 

Uppdaterad  12.9.2019