Lungtransplantationsutredningar

I lungtransplantationsutredningarna ingår ett stort antal olika undersökningar för utredning av funktionen hos andra kroppsorgan. Tiden som krävs för transplantationsutredningarna är svår att uppskatta på förhand men syftet med de många undersökningarna är att ta reda på om lungtransplantation är ett möjligt alternativ.

​Lungtransplantationsverksamheten styrs av internationella riktlinjer som följs i Finland. Även om Helsingfors universitetscentralsjukhus är det enda sjukhuset som utför lungtransplantationer i Finland inleds undersökningarna på det remitterande sjukhuset.

Olika undersökningar visar om lungtransplantation är en möjlig behandlingsform. Undersökningarna är många.

Vilka undersökningar utförs?

Haitarin otsikkotaso3
EKG (hjärtfilm)EKG är en oersättlig undersökningsmetod för att konstatera hjärtsjukdomar. Den ger information till exempel om hjärtats rytm och eventuell syrebrist i hjärtat. Även en tidigare hjärtinfarkt kan spåras med EKG.
Ultraljudsundersökning av hjärtatVid en ultraljudsundersökning av hjärtat utreds hjärtats anatomi och funktion. Förhöjt blodtryck är möjligt att upptäcka i denna undersökning. Läkaren gör en ultraljudsundersökning av hjärtat genom att röra en ultrasljudssond över bröstkorgen medan patienten ligger på vänster sida.
Tryckmätning i hjärtats högra sidaHöger sida katetriseras när hastigheten och tryckförhållandena i hjärtcirkulationen behöver utredas. Vid undersökningen bedöms trycket (kil) i hjärtats vänstra förmak och blodtrycket mäts i lungartären, hjärtats högra förmak och kammare samt i venerna. Blodets syrehalt mäts med blodprover.
Kranskärlsröntgen med kontrastmedelVid en kranskärlsröntgen med kontrastmedel utreds kranskärlens och hjärtklaffarnas tillstånd med genomlysning.
Endoskopisk undersökning av luftrörenEn endoskopisk undersökning visar luftrörens struktur.
Mätning av filtrationshastigheten i glomeruli (kapillärnystan som filtrerar blodet)Syftet med undersökningen är att noga utreda njurarnas funktionsförmåga.
Ultraljud av halsartärer samt nedre extremiteterBlodkärlens väggar och flöden i blodkärlen undersöks med en ultraljudsapparat.
Ultraljud av övre bukenLäkaren undersöker storlek, form, placering och struktur hos organen i den övre delen av buken med ultraljud.

Bentäthetsmätning

Med denna undersöks benstyrkan och eventuell osteoporos. Bentätheten mäts i allmänhet i ländryggen och lårbenets övre del med röntgenutrustning avsedd för detta.

Datortomografi av lungorna och buken

Undersökningen utreder eventuella inflammationer och tumörer.

Mer om undersökningarna

Utöver dessa undersökningar utreds bland annat leverns och njurarnas funktion med blod- och urinprover. Upphostningsprover visar om det växer bakterier eller svampar i luftvägarna. Bihålorna och tänderna röntgas och besök hos tandläkare görs. Intyg ska begäras över tandläkarbesöket. Matsmältningskanalen och dess funktion undersöks med gastroskopi, pH-mätning, manometri samt impedansmätning.

Olika bilddiagnostiska undersökningar kontrollerar att patienten inte har några dolda inflammationshärdar eller tumörer.

Den fysiska prestationsförmågan bedöms med ett 6 minuters gångtest.

Tiden som krävs för undersökningarna är svår att uppskatta på förhand. Extra undersökningar kan krävas och i så fall behövs fler undersökningsbesök. Under utredningarna kontrolleras även vaccinationernas giltighet.

Under lungtransplantationsutredningarna träffar patienten transplantationskoordinatorn som är ett stöd i vården olika skeden.

Behandlingsbeslut

När undersökningsresultaten är klara sammanträder en multiprofessionell arbetsgrupp som fattar ett vårdbeslut. Om beslutet är lungtransplantation är nästa steg placering på organtransplantationslistan för transplantation av en eller två lungor, eller i sällsynta fall hjärt-lungtransplantation.

Om patientens allmänkondition fortfarande är god kan tillståndet fortsättningsvis följas. Om kontraindikationer för organtransplantation framkommer måste lungtransplantation avstås. I så fall fortsätter vården av grundsjukdomen.

 

Kyllä

Uppdaterad  20.9.2019