Hjärttransplantation

För vem lämpar sig hjärttransplantation? Läs om hjärttransplantationsutredningarna och livet efter en hjärttransplantation.

pic Vad handlar en hjärttransplantation om?

Vad är en hjärttransplantation? För vem är den en lämplig eller olämplig behandling?

pic Hjärttransplantationsutredningar

Syftet med hjärttransplantationsutredningarna är att ta reda på om hjärttransplantation är ett möjligt behandlingsalternativ för patienten.

pic Att vänta på en hjärttransplantation

Väntetiden till en hjärttransplantation kan ibland bli flera år lång. Under väntetiden är det viktigt att ta så bra hand om sig själv som möjligt.

pic Hjärttransplantationen

En hjärttransplantation är alltid ett akut ingrepp och kan ske vilken tid som helst på dygnet.

pic Återhämtning efter en hjärttransplantation

Efter operationen börjar återhämtningen på intensivvårdsavdelning och när tillståndet tillåter fortsätter återhämtningen på vårdavdelning.

pic Förebygga avstötning

Varför ska personer som har fått en hjärttransplantation använda immunsuppressiva (avstötningshämmande) läkemedel livet ut?

pic Associerade sjukdomar

Motion och hälsosam kost kan främja hälsan och förebygga utveckling av associerade sjukdomar.

pic Förebygga infektioner

Kroppens motståndskraft är nedsatt på grund av immunsuppressiva läkemedel. Läs om hur infektioner kan förebyggas efter en hjärttransplantation.

pic Motion                 

Motion främjar återhämtningen efter en hjärttransplantation.

pic Näring

God livsmedelshygien ska iakttas och vikten av allsidig och välsmakande mat får inte glömmas.

pic Psykiskt välbefinnande

Behovet av psykiskt stöd är annorlunda före och efter hjärttransplantationen. Familjens och vännernas stöd är viktigt. Kamratstöd och hjälp i svåra situationer finns.

pic Tillbaka till vardagen

Återhämtningen efter en hjärttransplantation är alltid individuell och kan ta flera veckor eller till och med månader.


 


Uppdaterad  12.9.2019