Efter bukspottkörteltransplantationen

Efter bukspottkörteltransplantationen vårdas patienten först på intensivvårdsavdelningen ett par dagar och flyttas sedan till vårdavdelningen.

​Vård efter operationen

Avdelningsvårdperioden efter intensivvården varierar mellan tio dagar och tre veckor beroende på patientens återhämtning och hemort.

Efter utskrivningen görs kontrollbesök minst en gång i veckan i två månader, sedan varannan vecka tills det har gått 9 månader sedan transplantationen, därefter en gång i månaden tills det har gått 12 månader sedan transplantationen.

Patienter från andra sjukvårdsdistrikt än HUS kommer för kontrollbesök till dagavdelningen vid K5B inom organtransplantationsenheten i början med 2 - 3 veckors mellanrum, beroende på när utskrivningen inträffar. Kontrollbesöken vid organtransplantationsenheten infaller i fortsättningen vid 3, 6, 9, 12, 18 och 24 månader efter transplantationen och därefter årligen.

Problem efter operationen

Bukspottkörteltransplantationerna medför fortfarande mer kirurgiska problem än till exempel lever- och njurtransplantationerna. Största delen av de svåra komplikationerna gäller bristningar i tunntarmsfogen, blodproppar i transplantatet eller infektioner. Detta leder till en ny operation hos upp till 30 procent av patienterna.

Resultat

Resultaten av bukspottkörteltransplantationerna har ständigt förbättrats. Patienter som har fått en samtidig bukspottkörtel- och njurtransplantation har bättre långtidsprognos och livskvalitet än diabetespatienter som enbart har fått en njurtransplantation. Bukspottkörtel- och njurtransplantation är ett bra alternativ för vissa utvalda typ 1 diabetiker i stället för enbart njurtransplantation.

En bukspottkörteltransplantation normaliserar glukosnivån. Efter en lyckad bukspottkörtel-njurtransplantation behövs varken dialys eller insulin längre.

 

Kyllä

Uppdaterad  20.9.2019