Bukspottkörteln

Bukspottkörteln är ett organ som finns i övre delen av bukhålan bakom magsäcken och dess viktigaste uppgift är att upprätthålla sockerbalansen.

​​​​​​​​​​​​​Bukspottkörteln producerar ett flertal matsmältningsenzymer. Förutom enzymer producerar bukspottkörtelns cellöar hormonerna insulin och glukagon. Hormonerna upptas i blodomloppet och påverkar därigenom sockeromsättningen.

Bukspottkörteltransplantation

Bukspottkörteltransplantation är det enda behandlingsalternativet som kan normalisera blodsockernivån hos diabetiker utan att patienten drabbas av för låga blodsockernivåer som eventuellt följer med insulinbehandling. Operationen och den immunsuppressiva behandlingen medför dock sina risker.

​I Finland gjordes den första bukspottkörteltransplantationen år 2010.

Diabetes

Diabetes är en grupp av ämnesomsättningssjukdomar som förenas av en störning i bukspottkörtelns insulinproduktion och kroniskt förhöjt blodsocker. Det finns flera olika kända typer av diabetes. Huvudtyperna är typ I och typ II diabetes.

Typ I diabetes beror på en autoimmun inflammation i betacellerna i bukspottkörtelns insulinproducerande cellöar. Detta leder till att cellernas funktion och insulinproduktionen i dem gradvis upphör. Ersättande behandling med insulin blir nödvändig.

Det är fortfarande inte exakt känt vad som orsakar diabetes.

Uppskattningsvis har så mycket som tio procent av finländarna diabetes och av dem har cirka 50 000 personer typ I diabetes. I Finland är typ 1 diabetes vanligare än i något annat land.

Diabetes (typ 1 och 2) är för närvarande den vanligaste orsaken till kronisk njursvikt och uremi i Finland och på 2000-talet har diabetes även varit den vanligaste orsaken till njurtransplantation. Av de över 350 patienterna som väntar på njurtransplantation i Finland har nästan en tredjedel diabetes.

Typ 1 diabetikerna har sämre prognos redan under dialysen men även efter en njurtransplantation kan dödligheten vara upp till tio gånger högre jämfört med friska finländare i samma ålder.

Noggrann kontroll av glukos i blodet fördröjer utvecklingen av njursvikt avsevärt. Få diabetiker når dock optimal blodsockerkontroll trots att det finns olika insulinpumpar och sensorer för blodsockerhalten.

Läs mer:

(Diabeteshuset)​

​​


Till börjanNästa sida

 


 

Uppdaterad  12.9.2019