Organtransplantationer på barn

​​​​​​​​​​​​​
​​​​

Organtransplantationer på barn är, liksom på vuxna, i vårt land koncentrerade till HUS.

Läs mer...

Information om organtransplantationer på barn

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Sjukdomsspektret hos barn som behöver organtransplantation är relativt brett och i motsats till vuxna, är orsaken ofta en ärftlig medfödd sjukdom.

Läs mer...

Orsaker till organtransplantationer på barn

​​​​​​​​​​​​
​​​​

En organtransplantation ska övervägas när det inte finns någon annan kirurgisk eller medicinsk behandling vid svår sjukdom hos barn.

Läs mer...

När är en organtransplantation på barn aktuell?

​​​​​​​​​​​​
​​​​

När en transplantation verkar oundviklig kallas patienten till HUS Nya barnsjukhus för transplantationsförberedande undersökningar.

Läs mer...

Förberedelser för transplantation

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Hälften av alla njursjuka barn och alla andra barn som är i behov av transplantation får ett transplantat från en hjärndöd donator.

Läs mer...

Organdonator vid transplantationer på barn

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Donatorsituationen i Finland är internationellt sett ganska god.

Läs mer...

Väntetiden till en organtransplantation

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Organtransplantationen kan vara en på förhand överenskommen transplantation av en njure från en anhörig eller annan organtransplantation som utförs på jourtid.

Läs mer...

Organtransplantationen

​​​​​​​​​​​​
​​​​

Barn som transplanterats, bör efter utskrivningen eftersträva så normalt liv som möjligt.

Läs mer...

Livet efter transplantationen

​​​​​​​​​​​​
​​​​

När ett barn har genomgått en organtransplantation behöver det immunsuppressiv medicinering resten av livet. Vad ingår medicinering?

Läs mer...

Livslång immunsuppressiv medicinering mot avstötning

​​​​​​​​​​​​
​​​​

I de organtransplanterade barnens och ungdomarnas liv ingår många omständigheter som ska följas.

Läs mer...

Omständigheter som ska följas hos organtransplanterade barn och ungdomar

Uppdaterad  12.9.2019