Levande organdonator

En frisk människa kan donera sin ena njure för behandling av en närståendes sjukdom. Donatorns hälsotillstånd och lämplighet kontrolleras noga.

En njure kan doneras om donatorn har samtyckt till det och uttagningen av organet inte orsakar donatorn hälsorisker eller allvarlig skada.

För en organdonation av en levande donator krävs alltid tillstånd från Valvira. Njurtransplantationer med levande donatorer kan öka antalet organtransplantationer och förkorta väntetiden på ett njurtransplantat. De flesta finländare skulle vara redo att donera sin ena njure till en närstående om dennas behandling kräver detta.

Denna video berättar om en njurtransplantation från en levande donator:

 


Föregående sida


 

Uppdaterad  2.10.2019