Vem kan vara organdonator?

​​​

Normala organ är lämpliga för organdonation och varken ålder eller grundsjukdomar behöver vara ett hinder för organdonation. Det viktigaste är givetvis att organet som ska transplanteras är friskt och möjliggör ett bra liv för den som tar emot organet.

pic Hjärndöd organdonator

Alla är potentiella organdonatorer om de inte har motsatt sig detta medan de levde.

pic Levande organdonator

En ny njure av en anhörig.

Uppdaterad  1.10.2019