Organdonation i siffror

Antalet patienter som behöver transplantation ökar ständigt. Därför har organdonationsverksamheten fått ökad uppmärksamhet de senaste åren.

​​Identifieringen av organdonatorer samt hela vårdkedjan för dem har förbättrats vid alla finländska central- och universitetssjukhus som vårdar organdonatorer.

I Finland har mer än 10 000 organtransplantationer utförts sedan år 1964.

År 2018 vårdades vid de finländska sjukhusen 108 hjärndöda organdonatorer som donerade sina organ för behandling av en annan människas sjukdom.

​​​​​​Organspecifikt utfördes följande transplantationer år 2018:

  • 238 njurtransplantationer
  • 66 levertransplantationer
  • 23 bukspottkörteltransplantation
  • 47 hjärttransplantationer
  • 18 lungtransplantationer

Organtransplantationer i Finland 2010 - 2018


Föregående sida

 

 

 

Uppdaterad  23.10.2019 10.11