Organdonation i siffror

Antalet patienter som behöver transplantation ökar ständigt. Därför har organdonationsverksamheten fått ökad uppmärksamhet de senaste åren.

Identifieringen av organdonatorer samt hela vårdkedjan för dem har förbättrats vid alla finländska central- och universitetssjukhus som vårdar organdonatorer.

I Finland har mer än 10 000 organtransplantationer utförts sedan år 1964.

År 2020 vårdades vid de finländska sjukhusen 121 hjärndöda organdonator​er som donerade sina organ för behandling av en annan människas sjukdom.

Organspecifikt utfördes följande transplantationer år 2020:

  • 263 njurtransplantationer, 31 från levande donator
  • 75 levertransplantationer
  • 26 bukspottkörteltransplantation
  • 22 hjärttransplantationer
  • 21 lungtransplantationer

Organtransplantationer i Finland 2010 - 2020

Föregående sida

 

Uppdaterad  13.1.2020