Organtransplantations-verksamheten i Finland

​En organtransplantation är ett ingrepp där ett helt organ eller en del av ett organ från en avliden donator transplanteras i patientens kropp. En njurtransplantation kan även göras från en levande donator eftersom människan har två njurar.

pic Livräddande organtransplantation

Ibland är en organtransplantation den enda livräddande behandlingsformen vid långt framskriden organsvikt.

pic Organdonation i siffror

Antalet patienter som behöver en organtransplantation ökar hela tiden. Det behövs även fler lämpliga organdonatorer.

Uppdaterad  19.11.2019