För professionella

Hälsobyns hus erbjuder stöd och olika verktyg även för vårdpersonal, bland annat för rådgivning av kunder. Du kan t.ex. uppmana din kund att läsa mer om sjukdomen eller symtomet eller att bekanta sig med praktiska anvisningar efter mottagningen. På sidan HälsobynPRO hittar du alla tjänster och allt innehåll för vårdpersonalen.

Prenumerera på Hälsobyns nyhetsbrev för professionella

Vill du använda innehållet i Hälsobyn i större utsträckning i ditt arbete? Behöver du verktyg för att utveckla yrkesskickligheten eller material för patientrådgivning? Prenumerera på Hälsobyns nyhetsbrev för att per e-post få en sammanfattning av nytt innehåll i Hälsobyn för vårdpersonalen inom social- och hälsovården.

 

Kyllä

Uppdaterad