Aikuisten elinsiirrot

Kaikki Suomen elinsiirtoleikkaukset on keskitetty HUS Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan. Aikuisten elinsiirrot tehdään Meilahden sairaalassa.

HUSissa tehdään munuaisen-, maksan-, sydämen-, keuhkon-, haiman- ja suolensiirtoja. Eniten vuositasolla tehdään munuaissiirtoja. Suolensiirtoja tehdään Pohjoismaissa Helsingin lisäksi vain Göteborgissa.

Elinsiirtotoiminnan edellytyksenä on toimiva elinluovutus-järjestelmä, ja tässä HUS tekee yhteistyötä Suomen muiden yliopisto- ja keskussairaaloiden kanssa. Sairaaloilla on tärkeä rooli luovuttajan tunnistamisessa ja luovuttajan hoidossa ennen elinten irrotusta.

HUSin elinsiirtoryhmät tekevät elinluovutusleikkaukset aivokuol-leilta elinluovuttajilta kaikissa yliopistosairaaloissa, keskussairaa-loissa ja suuremmissa alueellisissa sairaaloissa.

HUS Vatsakeskuksen ja Sydän- ja keuhkokeskuksen elinsiirto-potilaita hoidetaan seuraavissa yksiköissä.

Vatsakeskus

Elinsiirtotoimisto

Elinsiirtotoimisto on palvelukeskus, josta saa tietoa kaikista elinluovutukseen ja elinsiirtoihin liittyvistä asioista kuten tarvittavista näytteistä, mahdollisen luovuttajakandidaatin soveltuvuudesta elinluovuttajaksi ja luovuttajan hoito-ohjeista.

Elinsiirtotoimiston koordinaattorit koordinoivat kaikki elinluovutus- ja siirtoleikkaukset.

Elinsiirtotoimistoon on keskitetty myös munuais-, maksa-, haima- ja ohutsuolen siirtolistalla olevien potilaiden jononhoito

Elinsiirtotoimisto

Munuais- ja haimansiirto-osasto K5B

Osastolla K5B hoidetaan kaikki Suomen munuaisensiirrot, haiman saarekesolusiirrot, haimansiirrot, omaissiirrot, siirrännäisen poistot, omien munuaisten poistot ja vatsakalvodialyysikatetrien laitot.

Munuais- ja haimansiirto-osasto K5B

Elinsiirto- ja maksakirurgian osasto K5A

Meilahden kolmiosairaalan elinsiirto- ja maksakirurgisella vuodeosastolla K5A hoidetaan maksansiirto- ja suolensiirtopotilaita, muita maksakirurgisia potilaita sekä gastroenterologian erikoisalan potilaita.

Osasto on Suomen ainoa maksakirurginen yksikkö. Maksansiirtopotilaiden esitutkimukset hoidetaan osastolta käsin ja päätetään maksansiirtojonoon asettamisesta. Mikäli maksansiirtoa ei tehdä, voidaan maksakirroosin komplikaatioita hoitaa osalla potilaista erilaisin kirurgisin tai radiologisin toimenpitein.

Vuodeosastolle on keskitetty HUS-alueen maksakirurgia sekä suurin osa maksan ja sapen alueen vaativimmasta kirurgisesta hoidosta koko Suomen alueelta. Kaksi kolmasosaa potilaista tulee HUS-piirin ulkopuolelta.

Elinsiirto- ja maksakirurgian osasto K5A

Osastojen K5A ja K5B päiväyksikkö

Meilahden Kolmiosairaalan osastojen K5A ja K5B päiväyksikkö on arkipäivisin kello 8 – 15 välillä toimiva hoidon suunnittelun ja toteutuksen yksikkö. Päiväyksikköön tullaan lähetteellä suunniteltuihin tutkimuksiin tai kontrollikäynnille.

Päiväyksikössä hoidetaan maksakirurgisia, munuais- ja elinsiirtopotilaita. Päiväyksikössä tehdään muun muassa omaissiirtoarvioita, leikkausta edeltäviä tutkimuksia, leikkauksen jälkeisiä kontrollitutkimuksia ja hoitoarvioita.

Meilahden teho-osasto

Meilahden tornisairaalan teho-osastolla hoidetaan kriittisesti sairaita potilaita. Osastolla annetaan mm. vaativaa hengityksen ja verenkierron tukihoitoa sekä munuaisten korvaushoitoja esimerkiksi vaikean tulehdustaudin tai ison leikkauksen vuoksi. Täällä hoidetaan maksan- ja haimansiirtopotilaita ensimmäisten siirtoleikkausten jälkeisten vuorokausien ajan.

Vierailuaika: Osaston erikoisluonteen vuoksi vierailujen toivotaan olevan lyhytkestoisia ja vain lähiomaisten toivotaan käyvän tervehtimässä potilasta. Yöaikaan vierailut eivät ole toivottavia.

Noin 70 % potilaista tulee tehohoitoon päivystyksellisesti.

Meilahden teho-osasto

Vatsakeskuksen poliklinikka

Meilahden tornisairaalan vatsakeskuksen poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan muun muassa elinsiirto- ja maksakirurgian sekä vatsaelinkirurgian erikoisalojen potilaita. Poliklinikka toimii lähete- ja jälkitarkastuspoliklinikkana.

Vatsakeskuksen poliklinikka

Sydän- ja keuhkokeskus

Sydän- ja keuhkokeskuksen poliklinikka

Sydän- ja keuhkokeskuksen poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat vaativaa kardiologista selvittelyä tai hoitoa.

Poliklinikallamme tutkitaan ja hoidetaan myös sydän- ja keuhkonsiirtopotilaita.

Sydän- ja keuhkokeskuksen elinsiirtokoordinaattorit työskentelevät poliklinikalla.

Sydän- ja keuhkokeskuksen poliklinikka

Sydänkirurginen teho-osasto M2A

Meilahden tornisairaalan sydänkirurgian teho-osastolla hoidetaan sydänleikkaus- ja rintakehän alueen suurten verisuonten leikkauksissa olleita potilaita. Osastolla hoidetaan myös sydämen- ja keuhkonsiirtopotilaita elinsiirtoleikkauksen jälkeen sekä erilaisia sydämen apupumppuhoitoa vaativia potilaita.

Sydänkirurginen teho-osasto M2A

Sydänkirurginen vuodeosasto M10

Sydänkirurgian vuodeosastolla hoidetaan sydänleikkauspotilaita sekä sydän- ja keuhkonsiirtopotilaita.

Sydänkirurginen vuodeosasto M10

Kardiologian osasto ja valvonta

Kardiologian osastolla ja valvonnassa hoidetaan moniongelmaisia sydänsairaita potilaita.

Kardiologian osasto ja valvonta

Osasto 6A keuhkosairaudet ja kardiologia

Osastolla hoidetaan erilaisia keuhkosairauksia sairastavia potilaita. Osastolla on valtakunnallinen hoitovastuu keuhkonsiirtopotilaiden osalta.

Kardiologian osalta hoidamme pääsääntöisesti tutkimuksiin tulevia potilaita.

Osasto 6A keuhkosairaudet ja kardiologia

 

Kyllä

Päivitetty  21.5.2019