Mistä sydänsiirrossa on kyse?

Sydänsiirto on vakiintunut hoitomuoto henkeä uhkaavan sydämen vajaatoiminnan hoidossa, kun muut hoitovaihtoehdot ovat riittämättömiä. Sydänsiirrolla on mahdollisuus parantaa potilaan elämänlaatua ja toimintakykyä.

​​​​​​

Sydänsiirto on vaikean, henkeä uhkaavan sydämen vajaatoiminnan viimeinen hoitovaihtoehto muiden hoitomuotojen käydessä riittämättömiksi. Useimmiten sydänsiirto tehdään sydänlihasta ohentavan ja laajentavan sairauden tai sepelvaltimotaudin aiheuttaman peruuttamattoman sydänlihasvaurion vuoksi. Sydänsiirron aiheet ovat säilyneet jokseenkin muuttumattomina siirtotoiminnan alkuajoista lähtien.

Sydänsiirrot on valtakunnallisesti keskitetty Suomessa Hyksiin-, missä ne aloitettiin vuonna 1985. Viime vuosina Hyksissä on tehty keskimäärin 16-25 sydänsiirtoa vuosittain, mutta tarve olisi noin 25 - 35 sydänsiirrolle. Suomessa sydänsiirtoja on tehty yhteensä yli 500. Lapsipotilaiden sydänsiirrot tehdään Lasten- ja nuorten sairaalassa.

Sydänsairauksien parempi ennaltaehkäisy, kehittyneet lääke- ja laitehoidot sekä sydänkirurgia ovat siirtäneet vaikean vajaatoiminnan ilmenemistä entistä vanhempiin ikäluokkiin. Sepelvaltimotaudin osuus vaikean sydämen vajaatoiminnan syynä onkin vähentynyt, ja nykyään yleisimpiä sydänsiirtojen syitä Euroopassa ovat sydänlihassairaudet.

Siirtoarvio

Sopivan siirtoajankohdan arvioiminen on vaikea tehtävä: optimaalisena ajankohtana pidetään ajanjaksoa, jolloin sydämen toiminta on peruuttamattomasti ja vaikea-asteisesti heikentynyt, mutta sydämen alentuneesta toimintakyvystä ei ole vielä aiheutunut pysyviä munuaisten, maksan ja keuhkojen toimintahäiriöitä eikä potilaalle ole kehittynyt merkittävää lihaskatoa.

Sydänsiirron esteet

Sydänsiirron esteitä ovat alkoholi- tai huumeriippuvuus, tupakointi, lääkkeiden väärinkäyttö, kyvyttömyys huolehtia itsestään, epävakaa psyykkinen sairaus ja huono hoitomyöntyvyys. Muita vasta-aiheita ovat korkea ikä (70 vuotta), hiljattain sairastettu syöpä, vaikeat infektiot, peruuttamaton maksan vajaatoiminta ja korkea keuhkoverenkierron vastus.

Tulokset

Hyksin sydänsiirtotoiminta on nykyään hyvin vakiintunutta, ja tulokset ovat kansainvälisesti erinomaiset. Noin 90 prosenttia potilaista on elossa vuoden kuluttua siirrosta ja 85 prosenttia viiden vuoden kuluttua.

Elämänlaatu sydänsiirron jälkeen on samalla tasolla kuin keskivertoväestön.


Osion alkuunSeuraava sivu

 


 

Kyllä

Päivitetty  20.9.2019