Mikä on hoitosuunnitelma?

Hoitosuunnitelma on diabetesta sairastavan ja hänen lääkärinsä ja hoitajansa kanssa yhdessä tehtävä suunnitelma hoidon ja ohjauksen toteuttamiseksi. Hoitosuunnitelmassa sovitaan hoidon tavoitteet, keinot, arviointi ja seuranta.

Hoitosuunnitelma on hoitoa ohjaava ja omahoitoa tukeva suunnitelma. Suunnitelman avulla varmistetaan hoidon ja ohjauksen jatkuvuus, ja että diabetesta sairastavalla itsellään on tarvittavat tiedot ja taidot toteuttaa hoitoaan. Hoitosuunnitelma laaditaan yhteistyössä, vaikkakin hoitava lääkäri on siitä kokonaisvastuussa. Moniammatillisen hoitotiimin jäsenet osallistuvat tarpeen mukaan omalta osaltaan suunnitelman laadintaan ja sen toteutumisen seurantaan.

Diabeteksen hoito, omahoidon ohjaus ja tarvittava tuki mietitään yhdessä ja suunnitellaan yksilöllisesti. Elämäntilanteella ja omahoidon voimavaroilla, kuten tiedot, taidot, psyykkiset, sosiaaliset ja taloudelliset voimavarat, on hoidon pitkäjänteisen toteutumisen kannalta keskeinen merkitys. Hoidossa jaksamisen ja yksilön voimavarojen tukeminen onkin tärkeä osa hoitosuunnitelmaa.

Diabetesta sairasta henkilö on oman vointinsa ja arjen hoitonsa asiantuntija. Suurin vastuu hoidosta kannetaan itse jokapäiväisessä elämässä. Omahoito tarkoittaa päivittäisiä hoitopäätöksiä ja –tekoja, kuten verensokerin mittausta, insuliinihoidon ja muun lääkehoidon toteuttamista sekä sopivasta syömisestä ja liikunnasta huolehtimista. Henkilökohtainen terveys- ja hoitosuunnitelma on työkalu ja tuki omahoidon toteuttamiseen. Hoidon suunnittelun lähtökohtana on yksilö ja hänen tarpeensa kokonaisvaltaisesti.Seuraava sivu

  

Päivitetty  12.6.2018