Työterveyshuollon rooli

Diabetes voi vaikuttaa työkykyyn niin hetkellisesti kuin vuosien kuluessa. Jotta työ soveltuisi henkilön ominaisuuksiin, on työtä ja työolosuhteita joskus muokattava.

Useimmilla tyypin 1 diabetesta sairastavista hoitovastuu ei ole työterveyshuollossa, vaan joko terveyskeskuksessa tai erikoissairaanhoidossa. Työterveyshuollon rooli tulee ensisijaisesti esiin työkyvyn seurannassa ja tukemisessa.

Diabetesta sairastavan on hyvä kertoa sairaudestaan työterveyshuollolle itse. Hoitotiedot ovat saatavissa muistakin hoitopaikoista Kanta-palvelun kautta työntekijän luvalla.

Työterveyshuollon on seurattava ja tuettava työntekijöiden työkykyä ja terveydentilaa. Terveystarkastukset ovat useimmiten vapaaehtoisia, mutta työkyvyn seurannan kannalta hyödyllisiä. Tarkastuksen tekee työterveyshoitaja, joka tarvittaessa ohjaa työntekijän työterveyslääkärille.

Terveydentilan muutos työuran aikana

Työterveyshuollon on hyvä saada tietoa työntekijän terveydentilan muutoksista, kuten esimerkiksi sairastumisesta diabetekseen, jotta mahdollisesti tarvittavat työn, työympäristön ja työolosuhteiden muokkaustoimet voidaan käynnistää. Tämä tapahtuu työterveysneuvottelussa yhdessä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.

Yli 30 päivän sairauspoissaolojen yhteydessä tehdään usein työhön paluuta valmisteleva terveystarkastus ja järjestetään työterveysneuvottelu. Työhön paluu voi tapahtua työaikaa tai työtehtäviä muokaten tai osa-sairausloman ja työkokeilun avulla, joihin tarvitaan työterveyshuollon lausunto.

Yli 90 päivän sairauspoissaolojen yhteydessä tarvitaan Kelalle aina työterveyslääkärin lausunto työhön paluu mahdollisuuksista.

Työkyvyn arvioinnista

Jos esimiehelle syntyy epävarmuutta työntekijän työkyvystä, esimiehen on syytä ensin keskustella työntekijän kanssa (ns. puheeksiotto). Jos kysymys vaikuttaa olevan terveyteen liittyvästä asiasta, esimies voi ohjata työntekijän työkyvyn arviointiin työterveyshuoltoon.

Työterveyshuolto selvittää osaltaan työkykyä ja järjestää tarvittaessa työntekijän suostumuksella työterveysneuvottelun työssä selviytymisen tueksi ja/tai työolosuhteitten muokkaamiseksi.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  15.8.2018