Ammatinvalinta

Useimmat ammatit sopivat diabetesta sairastavalle.  Ammattia valittaessa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että diabeteksen hoito sopii yhteen työtehtävien kanssa.

Koko työuraa ajatellen kannattaa käyttää kykyjään ja tarmoaan kouluttautumiseen. Siten saa parhaat mahdollisuudet itselleen mielekkäisiin työtehtäviin, joissa pystyy myös hoitamaan diabetestaan.

Ammatin ja koulutuksen valinta on jokaisen henkilökohtainen ratkaisu. Eniten valintaan vaikuttavat yksilölliset ominaisuudet ja oma kiinnostus. On kuitenkin joukko ammatteja, joihin diabetesta sairastava ei sovellu verensokerin heilahtelujen takia.

Tulevaa ammattiaan miettiessä on hyvä ottaa huomioon, miten diabeteksen hoito sopii yhteen arjen työtehtävien kanssa. Työpäivän aikana on oltava mahdollisuus verensokerin mittaamiseen, insuliinin annosteluun, välipaloihin ja ruokailuun.

Diabetesta sairastavan ammatinvalinnalle on joitakin rajoituksia. Rajoitukset liittyvät lähinnä liian matalan verensokerin vaaraan. Tällöin on kyse omasta ja työtovereiden sekä mahdollisten asiakkaiden turvallisuudesta.​ Toisaalta työ ei myöskään saa vaarantaa terveyttä.

Työ haastaa diabeteksen hoitoa

Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin työn riskitekijöihin:

  • millainen on työn fyysinen rasittavuus
  • millainen on työn henkinen rasittavuus
  • onko rasituksen vaihtelu ennakoitavissa
  • onko taukojen pitäminen mahdollista
  • liittyykö työhön kolmivuorotyötä
  • liittyykö työhön paljon matkustamista
  • liittyykö työhön korkealla työskentelyä tai yksintyöskentelyä

Kaikki ammatit eivät sovi tyypin 1 diabetesta sairastavalle

Poliisin, palomiehen, sotilaan ja sukeltajan tehtävät saattavat aiheuttaa diabetesta sairastavalle itselleen tai muille ihmisille vaaratilanteen, sillä ammateissa voi joutua tilanteisiin, joissa verensokeritasosta huolehtiminen on mahdotonta.

Ainakin poliisissa ja puolustusvoimissa voi työskennellä edelleen, jos sairastuu diabetekseen ammatissa ollessaan. Tehtävät saattavat kuitenkin muuttua. Jos on suorittanut asepalveluksen diabeetikkona, ura puolustusvoimissa voi olla mahdollinen. Merimiehen työ voi olla mahdollista poikkeusluvalla.

Muille ihmisille aiheutuvan vaaran takia insuliinihoitoista diabetesta sairastavalle sopimattomia ammatteja ovat liikennelentäjän ja veturinkuljettajan ammatit sekä jotkin muut joukkoliikenteen tehtävät. Myös raskaan kuljetusliikenteen tehtävissä verensokerin lasku voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Ammatinvalintaan voi kysyä neuvoja oppilaitosten terveydenhuollosta, opinto-ohjaajilta tai työvoimatoimiston ammatinvalinnanohjaajilta.

Ammattiin kouluttautumista suunnittelevan on hyvä selvittää tutkinnon terveysvaatimukset ja ammattiin liittyvät ajokorttivaatimukset oppilaitoksesta ennen opintoihin hakeutumista.

Netistä löytyy myös monipuolinen tietokanta satojen ammattien tehtävänkuvauksista ja vaatimuksista.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  15.8.2018