Ammatillinen kuntoutus

Jos työntekijän työkyky on olennaisesti heikentynyt tai uhka on olemassa, saatetaan työssä selviytymisen tueksi tarvita ammatillista kuntoutusta.

Diabetesta sairastavan työkyvyn tukemiseksi voidaan toteuttaa erilaisia tukitoimia. Näitä ovat esimerkiksi elintapaohjaus, sairauden hoidon ja ohjauksen tehostaminen, lääkinnällisen kuntoutuksen toimet tai työpaikan sisäiset järjestelyt. Jos nämä eivät riitä, ja työkyky on olennaisesti heikentynyt tai työkyvyn olennaisen heikentymisen uhka on olemassa, voidaan tarvita myös ammatillista kuntoutusta.

Ammatillista kuntoutusta voidaan toteuttaa avo- tai laitoskuntoutuksena, ammatillisten kurssien avulla tai työ- tai koulutuskokeiluilla. Ammatillisen kuntoutusselvityksen perusteella myös uudelleenkoulutus terveydentilalle paremmin sopiviin työtehtäviin voi tulla kyseeseen, samoin aloittavan yritystoiminnan tuki tai elinkeinotuki. Osatyökyvyttömyyseläkkeen avulla voidaan mahdollistaa osa-aikatyötä ja siten myös parantaa omassa työtehtävässä selviytymistä.

Ammatillisen kuntoutuksen perusedellytys on, että työntekijän työkyky on heikentynyt sairauden vuoksi pitkäaikaisesti tai pysyvästi tai sen uhka on olemassa. Ammatillisen kuntoutuksen kustantaa yleensä työnantajan eläkevakuutusyhtiö tai Kela. Ammatilliseen kuntoutukseen haettaessa tarvitaan aina lääkärinlausuntoja. Ensisijainen lausunnonantaja on työterveyshuolto, jonka lausuntoa erikoissairaanhoito tarvittaessa täydentää.


Edellinen sivu

 


 

Päivitetty  27.2.2018