Sopeutumisvalmennus

​​​

Sopeutumisvalmennus on kuntoutusta, jonka tarkoituksena on auttaa ihmistä ja hänen läheisi​ään hyväksymään sairastuminen tai vammautuminen ja pärjäämään sen aiheuttaman haitan kanssa.

Keskeistä on vertaisuus, samankaltaisessa elämäntilanteessa ja samanlaisia asioita kokeneiden toisilleen antama tuki ja kertomukset - ammattilaisten ohjaamien keskustelujen ohella.

Sopeutumisvalmennus on yleensä ryhmässä tapahtuvaa. Se on prosessi, joka nivoutuu sairauden hoitoon ja siihen liittyvän ohjaukseen. Sopeutumisvalmennus ei siis ole pelkästään ammattilaisten jakamaa tietoa vammasta tai sairaudesta tai neuvoja palveluista eikä ohjausta huolehtia itsestään, vaan sille on ominaista hyödyntää näitä kaikkia, osallistuvien ihmisten kulloisetkin kuntoutumistarpeet ja kokemukset huomioiden. Tästä syystä jokainen sopeutumisvalmennuskurssi onkin erilainen, osallistujiensa näköinen.

Sopeutumisvalmennukseen osallistutaan ja siitä voidaan hakea tukea esimerkiksi pitkäaikaissairauden ilmetessä. Sairauden alkuohjaus ja neuvonta kuuluvat omalle hoitotaholle, sopeutumisvalmennukseen kannattaa yleensä hakeutua vasta hieman myöhemmin.

Tarve sopeutumisvalmennukseen voi nousta esiin myös elämän ja sairauden muutosvaiheissa.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  16.11.2018