Millaista diabeteskuntoutusta on tarjolla?

Erilaisissa elämänvaiheissa tarvitaan erilaisia kuntoutuksen muotoja ja toteuttamistapoja. 

​​​

Diabeteskuntoutusta on tarjolla niin kuntoustuslaitosten kursseilla kuin avotapaamisinakin. Kuntoutuskurssit kestävät usein useamman päivän, ne voivat olla moniosaisia, ja niihin saattaa sisältyä yhteydenpitoa myös esimerkiksi verkon kautta. Diabetesta sairastaville ja heidän läheisilleen tarkoitetuilla kursseilla on yleensä paljon ryhmämuotoista toimintaa.

Mistä löydän minulle sopivaa diabeteskuntoutusta?

Kuntoutustarpeesta kannattaa keskustella oman hoitavan lääkärin ja diabeteshoitajan kanssa tai työterveyshuollossa. Myös terveydenhuollon kuntoutusohjaajat ja sosiaalityöntekijät auttavat mielellään kuntoutuasioissa ja hakemusten tekemisessä.

Diabeteskuntoutusta ja sopeutumisvalmennusta järjestetään kurssimuotoisena eri kohderyhmille lapsiperheistä ikäihmisiin. Diabeteskuntoutusta järjestävät useat tahot:

Terveydenhuolto

Terveydenhuolto järjestää diabeteskuntoutusta - pääsääntöisesti lapsiperheille ja nuorille - joko itse tai hankkii palvelun kuntoutusta järjestäviltä tahoilta. Terveydenhuollon vastuulla on kuntoutustarpeen selvittely ja kuntoutukseen ohjaaminen.

Kela

Diabetesta sairastaville on Kelan kautta tarjolla sairausryhmäkohtaista sopeutumisvalmennusta harkinnanvaraisena lääkinnällisenä kuntoutuksena niin tyypin 1 diabetesta kuin tyypin 2 diabetesta sairastaville. Myös diabetesta sairastaville lapsille perheineen ja nuorille on tarjolla sopeutumisvalmennusta Kelan järjestämänä.

Diabeteskuntoutuskursseja tuottavat Kelalle yksityiset kuntoutuspalvelutuottajat ja järjestöt. Kela kilpailuttaa palveluntuottajat ja määrittää kuntoutuksille palvelukuvauksen, jonka mukaan kuntoutuksen järjestäjän tulee kuntoutus suunnitella ja toteuttaa.

Järjestöt

Järjestöt ovat merkittäviä kuntoutuspalveluiden toimijoita. Suomen Diabetesliitto järjestää eri-ikäisille ja eri elämänvaiheissa oleville diabetesta sairastaville läheisineen kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja. Liitto tarjoaa myös monenlaista kuntoutumista tukevaa toimintaa ja tapahtumia.

Järjestöt ovat myös yhdistäneet toimintaansa sopeutumisvalmennuskurssien järjestämisessä. Järjestöjen yhteiskurssit vastaavat kuntoutustarpeisiin erityisesti silloin, kun haasteita arkeen tuo useampi kuin yksi sairaus.

Tutustu Diabetesliiton kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseihin ja muuhunkin kuntoutumista tukevaan toimintaan.

Mitä kuntoutus maksaa?

Kuntoutus on osallistujalle pääsääntöisesti maksutonta. Kela turvaa toimeentulon menetystä kuntoutusrahan muodossa ja maksaa matkakulut.

Osaan sopeutumisvalmennuskursseista saattaa liittyä pieni omavastuuosuus. Usein kuntoutukseen voi osallistua myös itse maksaen.

Tarkempaa tietoa kustannuksista saat kuntoutuskurssien järjestäjiltä.


Edellinen sivu

 


 

Päivitetty  15.8.2018