Mielenterveyden ammatillinen tuki

Psyykkisesti perusterveellekkin on sairauden eri vaiheissa, erityisen kuormittavissa tilanteissa, usein hyötyä omien ajatuksien jäsentelystä ja tunnepuolen läpikäymisestä ammattilaisen kanssa.

Psyykkisen puolen huomioiminen on osa kokonaisvaltaista vastuun ottamista omasta hoidosta ja elämästä. Useimpien, erityisesti vastasairastuneiden, sopeutumista edesauttaisi mahdollisuus läpikäydä tilannetta ammattihenkilön kanssa, jota ei tarvitsisi ”säästää” vaikeimmiltakaan tunnekokemuksilta. Tavoittena on, että psykologista tukea, rohkaisua ja apua ongelmatilanteissa olisi matkan varrella matalalla kynnyksellä saatavilla diabetesvastaanottojen yhteydessä.

Ajan kanssa sopeutuminen etenee yksilöllisesti ymmärryksen, omahoidon tieto-taidon, omien mielen suojautumiskeinojen ja selviytymisen keinojen tukemana. Osalle vertaistuki tarjoaa enemmän, kuin mitä ammattiapu voi antaa.

Mielenterveyden ammattiapua kannattaa hakea mikäli diabetekseen sopeutumiseen liittyvät haasteet, mahdollisesti yhdessä muuhun elämäntilanteeseen liittyvän kuormituksen kanssa, aiheuttavat ongelmia. Esimerkiksi unettomuutta, masennusta, toiminta- tai työkyvyn alentumista, voimakasta epätoivon kokemusta tai tulevaisuuden näköalattomuutta.

Apua on syytä hakea myös, mikäli päihteiden käyttö on runsasta tai lisääntyy yrityksenä ”lääkitä” sairastumisen aiheuttamia vaikeita tunteita. Jos tavoitteita korkeamman tai voimakkaasti vaihtelevan verensokeritason syynä on liian matalan tai liian korkean verensokerin pelko, voimakas pistospelko tai hoitoväsymys, kannattaa ammattiapua harkita. Lähetettä voi pyytää omalta terveysasemalta tai diabetesvastaanotolta. Apua ja tukea kannattaa pyytää mieluummin ajoissa, kuin myöhään. Tällöin voidaan ennaltaehkäistä ongelmien pahentuminen.

Toisinaan pitkäaikaissairas huomaa kannattelevansa läheisiään ja joutuvansa ottamaan vastaan heidän huoltansa ja hätäänsä. Tukikeskustelussa tai terapiassa mielenterveyden ammattilaisen vastaanotolla toinen ihminen on tilanteessa vain sinua varten, ammattilaista ei tarvitse lohduttaa.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  20.9.2019