Siirry sivun sisältöön

Sopeutumisvalmennus diabeteksessa

Sopeutumisvalmennus on toimintaa, jonka tarkoituksena on auttaa ihmistä ja hänen läheisiään hyväksymään sairastuminen tai vammautuminen ja pärjäämään sen kanssa.

Sairastuminen diabetekseen vaikuttaa ihmisen ja hänen läheistensä arkeen monella tavalla. Sairastumisen alkuvaiheiden jälkeen osa diabetesta sairastavista kokee tarvitsevansa oman hoitopaikan ohjauksen ohella lisätukea pärjäämiseen. Usein herää myös tarve jakaa ja kuulla kokemuksia vertaisten ja ammattilaisten kanssa.

Elämään itsessään, kuin myös diabetekseen sairautena liittyy erilaisia vaiheita. Erityisesti näissä murrosvaiheissa voimavarat ja jaksaminen nousevat usein esille. Toisinaan ne laukaisevat myös tarpeen panostaa itsestä huolehtimiseen ja näin myös diabeteksen omahoitoon.

Sopeutumisvalmennukseen osallistutaan ja siitä kannattaa hakea tukea diabeteksen alkuvaiheen jälkeen tai diabeteksen ja elämän muutosvaiheissa. Sopeutumisvalmennus on yleensä ryhmässä tapahtuvaa ja sitä voidaan toteuttaa myös verkossa. Siinä on keskeistä vertaisuus, samankaltaisessa elämäntilanteessa ja samanlaisia asioita kokeneiden toisilleen antama tuki ja kertomukset - ammattilaisten ohjaamien keskustelujen ohella.

Kelan ja Diabetesliiton sivuilta voit hakea itsellesi sopivia kursseja.

Päivitetty 8.11.2023