Mistä vertaistukea voi saada

Joskus vain toinen samassa tilanteessa oleva voi ymmärtää, miltä sairaus tuntuu tai mikä huolettaa. Vertaistuki on kokemustietoon perustuvaa tukea.

​Haluatko jakaa kokemuksiasi ja ajatuksia vertaistesi kanssa? Kaipaatko rinnalla kulkijaa, ihmistä joka ymmärtää elinikäiseen sairauteen sairastumisen mukanaan tuomia huolia ja haasteita?

Vertaistuki on kertomista ja kuuntelemista - kokemustietoon perustuvaa tukea. Myös diabetesta sairastavan läheinen – esimerkiksi vanhempi tai puoliso – voi tarvita tai tarjota vertaistukea.

Terveyskylän Vertaistalo auttaa sairastuneita ja heidän läheisiään löytämään vertaistukea ja luotettavaa tietoa vertaistuesta. Vertaistalosta läydät konkreettisia vinkkejä, kokemustarinoita ja vertaisvideoita. Vertaistalo kerää myös yhteen potilasjärjestöjen tarjoaman vertaistuen.

Kanavia vertaistuen saamiseen ja jakamiseen löytyy esimerkiksi Diabetesliiton ja diabetesyhdistysten toiminnasta, tapahtumista, verkkosivuilta sekä erilaisilta kursseilta joko kasvokkain tai verkossa.

Diabetesliitto, Kela ja monet kuntoutuslaitokset sekä oma hoitopaikka järjestävät sopeutumisvalmennuskursseja diabetesta sairastaville. Kurssilla saa sekä hyvän tietopaketin diabeteksen nykyhoidosta että työkaluja omahoitoon vertaistuen ohella.

Haitarin otsikkotaso2
Diabetesyhdistysten vertaistukiryhmät

Useissa diabetesyhdistyksissä toimii koulutettuja vertaistukihenkilöitä ja vertaistukiryhmiä. Ryhmiä on eri-ikäisille ja esimerkiksi tyypin 1 ja tyypin 2 diabetesta sairastaville. Perhekerhot on pääosin tarkoitettu perheille, joissa on alle 12-vuotias diabetesta sairastava lapsi.

Saat tietoa vertaistukihenkilöistä ja vertaistukiryhmistä joko kysymällä suoraan sinua lähellä toimivasta diabetesyhdistyksestä tai lähettämällä kysymyksesi sähköpostitse Diabetesliittoon osoitteeseen.

Vertaistukea puhelimessa

Juttelisitko diabeteksesta ja sen herättämistä ajatuksista mieluiten puhelimessa diabetesyhdistyksen vapaaehtoisen kanssa? Saat yhteyden samassa elämäntilanteessa oleviin koulutettuihin puhelinvertaistukihenkilöihin soittamalla Diabetesliiton Kysy diabeteksesta -neuvontapuhelimeen. Neuvontapuhelimeen vastaa diabeteshoitaja, joka välittää yhteydenottopyyntösi eteenpäin.

Vertaistukea chatissa

Verkossa toimiva Diabetesliiton Diabetes-chat tuo yhteen eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia diabetesta sairastavia ja heidän läheisiään. Chatissa keskustellaan anonyymisti ryhmässä.

Facebookin vertaistukiryhmät

Facebookissa toimii useita diabetesta sairastavien ja heidän läheistensä ryhmiä. Ryhmiä on muun muassa diabeetikkolasten vanhemmille, nuorille ja tyypin 1 sekä tyypin 2 diabetesta sairastaville, LADA-ryhmä, MODY-ryhmä, Libre- ryhmä, Raskausdiabetes, läheisten ryhmä. Osa ryhmistä on Diabetesliiton perustamia.

Kursseja kaikenikäisille ja eri elämänvaiheisiin

Omasta jaksamisesta ja diabeteksesta huolehtiminen vaatii joskus irtiottoa arjen rutiineista. Kun sen tekee yhdessä toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa, saa heiltäkin uusia eväitä arjen pyörittämiseen.

Diabetesliitto järjestää kaikenikäisille diabetesta sairastaville ja läheisille tarkoitettuja kursseja Tampereella ja eri puolilla Suomea. Diabeteksen hoidon ammattilaisten vetämien kurssien ohjelmassa on monipuolisia mahdollisuuksia kurssilaisten keskinäiseen kokemusten vaihtoon: esimerkiksi perhekursseilla on omaa ohjelmaa niin vanhemmille, lapsille kuin sisaruksille.

Kursseja on eri mittaisia kahden päivän viikonloppukursseista alkaen. Osa kursseista on osallistujille maksuttomia, osassa on omavastuu ja osan maksaa oma hoitopaikka.

Kelan järjestää eri kohderyhmille myös sopeutumisvalmenuskursseja useissa eri kuntoutuslaitoksissa puolilla Suomea.

Diabetes; vertaistuki

 

Päivitetty  27.5.2021