Mistä vertaistukea voi saada

Joskus vain toinen samassa tilanteessa oleva voi ymmärtää, miltä sairaus tuntuu tai mikä huolettaa. Vertaistuki on kokemustietoon perustuvaa tukea.

Haluatko jakaa kokemuksiasi ja ajatuksia vertaistesi kanssa? Kaipaatko rinnalla kulkijaa, ihmistä joka ymmärtää elinikäiseen sairauteen sairastumisen mukanaan tuomia huolia ja haasteita?

Vertaistuki on kertomista ja kuuntelemista - kokemustietoon perustuvaa tukea. Myös diabetesta sairastavan läheinen – esimerkiksi vanhempi tai puoliso – voi tarvita tai tarjota vertaistukea.

Terveyskylän Vertaistalo auttaa sairastuneita ja heidän läheisiään löytämään vertaistukea ja luotettavaa tietoa vertaistuesta. Vertaistalosta läydät konkreettisia vinkkejä, kokemustarinoita ja vertaisvideoita. Vertaistalo kerää myös yhteen potilasjärjestöjen tarjoaman vertaistuen.

Kanavia vertaistuen saamiseen ja jakamiseen löytyy esimerkiksi Diabetesliiton ja diabetesyhdistysten toiminnasta, tapahtumista, verkkosivuilta sekä erilaisilta kursseilta joko kasvokkain tai verkossa.

Diabetesliitto, Kela ja monet kuntoutuslaitokset sekä oma hoitopaikka järjestävät sopeutumisvalmennuskursseja diabetesta sairastaville. Kurssilla saa sekä hyvän tietopaketin diabeteksen nykyhoidosta että työkaluja omahoitoon vertaistuen ohella.

Päivitetty  3.5.2022

Kyllä