Ammatinvalinta ja insuliinihoito

Insuliininpuutosdiabetesta sairastavan ammatinvalinnalle on joitakin rajoituksia.

Rajoitukset liittyvät lähinnä liian matalan verensokerin vaaraan. Tällöin on kyse omasta ja työtovereiden sekä mahdollisten asiakkaiden turvallisuudesta. On joitakin ammatteja, joihin insuliininpuutos diabetesta sairastava ei sovellu verensokerin heilahtelujen takia. Toisaalta työ ei myöskään saa vaarantaa terveyttä. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin työn riskitekijöihin:

  • millainen on työn fyysinen rasittavuus
  • millainen on työn henkinen rasittavuus
  • onko rasituksen vaihtelu ennakoitavissa
  • onko taukojen pitäminen mahdollista
  • liittyykö työhön kolmivuorotyötä tai yötyötä
  • liittyykö työhön paljon matkustamista
  • liittyykö työhön korkealla työskentelyä tai yksintyöskentelyä

Poliisin, palomiehen, sotilaan, merenkulun ja sukeltajan tehtävät saattavat aiheuttaa insuliininpuutosdiabetesta sairastavalle itselleen tai muille ihmisille vaaratilanteen, sillä ammateissa voi joutua tilanteisiin, joissa verensokeritasosta huolehtiminen on mahdotonta.

Näilläkin aloilla voi usein työskennellä edelleen, jos sairastuu diabetekseen ammatissa ollessaan. Tehtävät saattavat kuitenkin muuttua. Jos on suorittanut asepalveluksen diabeetikkona, ura puolustusvoimissa voi olla mahdollinen. Merimiehen työ voi olla mahdollista poikkeusluvalla.

Muille ihmisille aiheutuvan mahdollisen vaaran takia insuliinihoitoista diabetesta sairastavalle sopimattomia ammatteja ovat liikennelentäjän ja veturinkuljettajan ammatit. Myös raskaan kuljetusliikenteen tehtävissä verensokerin lasku tai korkeaan verensokeriin liittyvä väsymys tai huono keskittymiskyky voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

Päivitetty  3.5.2022

Kyllä