Diabetes ja sosiaaliturva

Yleinen lainsäädäntö kattaa diabetekseen liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelut. Oman hoitopaikan sosiaalityöntekijä neuvoo tarvittaessa sosiaaliturvan kysymyksissä.

Diabetesta sairastavan sosiaaliturvan tarve ja oikeudet erilaisiin sairausperusteisiin etuuksiin tai palveluihin vaihtelevat sairaus- ja elämäntilanteen perusteella. Mikäli diabetes tai sen lisäsairaudet ja mahdolliset muut pitkäaikaissairaudet vaikuttavat työ- tai toimintakykyysi, kannattaa ottaa yhteyttä oman hoitopaikan sosiaalityöntekijään. Terveydenhuollon sosiaalityöntekijä voi kartoittaa tilanteesi ja ohjata sopivien sosiaaliturvaetuuksien ja -palveluiden piiriin. Tärkeintä on lähteä itse aktiivisesti selvittämään tilannettaan ja pyytämään neuvoja.

Diabetesta sairastavalle tärkeitä sosiaaliturvan tarjoamia etuuksia lääkekorvausten ja hoitovälineiden lisäksi ovat muun muassa

  • Kelan vammaistuet
    • alle 16-vuotiaan vammaistuki
    • 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
    • eläkettä saavan hoitotuki
  • Omaishoidon tuki
  • Erilaiset vaihtoehdot kuntoutukseen ja kuntoutusajan toimeentuloon

Sosiaaliturvaan liittyviin asioihin tutustumisen voi aloittaa Kelan verkkosivuilta ja Diabetesliiton kokoamasta ja vuosittain päivitettävästä Diabeetikon sosiaaliturva -oppaasta. Siihen on koottu sosiaaliturva-asiaa diabetesta sairastavan näkökulmasta katsottuna.

Kuntoutumistalosta löydät yleisempää tietoa ja apua sinun tai läheistesi hyvinvointiin ja sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä, yhteiskunnan tarjoamista palveluista ja tukimuodoista sekä ohjeita miten, mistä ja millä perusteella niitä voi hakea. Kuntoutumistalossa on myös sosiaalityön ammattilaisten laatima pulmanavigaattori, jonka avulla voit arvioida omaa tai läheisen sosiaalisen tuen tarvetta.

Diabetestalon muilla sivuilla on tietoa kuntoutumisesta ja lääkekorvauksista.

Päivitetty  3.5.2022

Kyllä