Diabetes ja lääkekorvaukset

Lääkärin määräämiin reseptilääkkeisiin voi saada Kelan korvausta. Korvauksen suuruus riippuu sairaudesta, sen hoidosta ja valmisteesta.

Ensimmäiseen ​50 euroon asti maksat lääkkeesi kokonaan. Tämän jälkeen reseptilääkkeiden korvauksen suuruus riippuu valmisteiden korvattavuudesta. Kela.fi

Saat korvausta lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, jotka on määrätty reseptillä sairautesi hoitoon, ja joille on vahvistettu korvattavuus. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lääkkeiden hintalautakunta eli Hila päättää valmisteiden korvattavuudesta.

Lääkärin määräämien reseptilääkkeiden korvauksen suuruus riippuu sairaudesta, sen hoidosta ja valmisteesta. Lääkekorvaukset on jaettu peruskorvaukseen (40 %) ja erityiskorvaukseen. Erityiskorvausluokkia on kaksi: alempi erityiskorvaus 65 % ja ylempi erityiskorvaus 100 % lääkevalmistekohtaisen omavastuun jälkeen.

Korvauksen saa vasta vuosittaisen alkuomavastuun (50 euroa) jälkeen ja kerrallaan enintään 3 kuukauden lääkemäärästä. Lääkemäärä lasketaan lääkemääräyksen annostusohjeesta, joten sen pitää olla ajan tasalla ja ohje tulee päivittää jos annostusta muutetaan.

Korvausoikeutta haetaan lääkärin kirjoittamalla B-lääkärinlausunnolla Kelasta. Jos korvausoikeus myönnetään, kotiin lähetetään uusi Kela-kortti, johon on merkitty korvausoikeuden numero.

Voit hakea tietoa Suomessa kaupan olevien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden hinnoista ja korvattavuuksista sekä keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista Kelan lääkehausta.

Päivitetty  3.5.2022

Kyllä