Diabetes ja lääkekorvaukset

Lääkärin määräämiin reseptilääkkeisiin voi saada Kelan korvausta. Korvauksen suuruus riippuu sairaudesta, sen hoidosta ja valmisteesta.

50 euroon asti maksat lääkkeesi kokonaan. Reseptilääkkeiden korvauksen suuruus riippuu valmisteiden korvattavuudesta. Kela fi

Saat korvausta lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, jotka on määrätty reseptillä sairautesi hoitoon, ja joille on vahvistettu korvattavuus. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lääkkeiden hintalautakunta eli Hila päättää valmisteiden korvattavuudesta.

Lääkärin määräämien reseptilääkkeiden korvauksen suuruus riippuu sairaudesta, sen hoidosta ja valmisteesta. Lääkekorvaukset on jaettu peruskorvaukseen (40 %) ja erityiskorvaukseen. Erityiskorvausluokkia on kaksi: alempi erityiskorvaus 65 % ja ylempi erityiskorvaus 100 % lääkevalmistekohtaisen omavastuun jälkeen.

Korvauksen saa vasta vuosittaisen alkuomavastuun (50 euroa) jälkeen ja kerrallaan enintään 3 kuukauden lääkemäärästä. Lääkemäärä lasketaan lääkemääräyksen annostusohjeesta, joten se pitää olla ajan tasalla, jos annostusta on muutettu.

Korvausoikeutta haetaan lääkärin kirjoittamalla B-lääkärinlausunnolla. Jos korvausoikeus myönnetään, kotiin lähetetään uusi Kela-kortti, johon on merkitty korvausoikeuden numero.

Voit hakea tietoa Suomessa kaupan olevien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden hinnoista ja korvattavuuksista sekä keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista Kelan lääkehausta.

Haitarin otsikkotaso2
Insuliinivalmisteiden korvaus

Insuliinivalmisteet kuuluvat pääsääntöisesti ylemmän erityiskorvauksen (100 %) piiriin. Tällöin valmisteen hinta korvataan kokonaan 4,5 € osto- ja lääkekohtaisen omavastuun jälkeen täysin. Poikkeuksena raskauden aikainen tilapäinen insuliinihoito, josta saa peruskorvauksen. Joissakin insuliinivalmisteissa saattaa olla korvauksen saamisen erityisehtoja.

Muiden diabeteslääkkeiden korvaus

Muut diabeteslääkkeet kuin insuliini kuuluvat pääsääntöisesti alemman erityskorvauksen (65 %) piiriin. Kaikki diabeteksen hoitoon tarkoitetut lääkevalmisteet eivät välttämättä ole korvattavuuden piirissä tai niiden korvattavuuden edellytyksenä on erityisehtoja.

Verenpaine ja kolesterolilääkkeet

Diabetesta sairastava käyttää usein myös lääkkeitä kohonneen verenpaineen ja kolesterolin hoitoon. Näistä lääkevalmisteista saa pääsääntöisesti peruskorvauksen. Sekä verenpaineen että kolesterolin hoidossa on erikseen määritelty, koska näistä lääkevalmisteista voi saada alempaa erityiskorvausta.

Lääkekatto

Korvauksen piiriin kuuluville lääkkeille on määritelty lääkekatto eli kalenterivuodelle laskettava vuosiomavastuu. Alkuomavastuu ja itse maksettu osuus korvattavista reseptivalmisteista kerryttää vuosiomavastuuta. Jos vuosiomavastuu ylittyy, on oikeus lisäkorvaukseen, jonka saa apteekissa lääkeoston yhteydessä. Lääkekaton täyttymisen jälkeen maksat jokaisesta korvattavasta valmisteesta 2,50 euron omavastuun.

lääkekorvaus; Diabetes

Kyllä

Päivitetty  27.5.2021