Diabetes ja armeija

Diabetes on este varusmiespalvelukselle.

​​Vuosina 2001- 2017 diabetesta sairastava saattoi suorittaa varusmiespalveluksen vapaaehtoisena, mikäli hänellä ei ollut diabeteksen lisäsairauksia ja sokeritasapaino oli hyvä. ​Tämä käytäntö muuttui vuonna  2019 pääsesikunnan tekemän päätöksen mukaan. Päätös tehtiin Sotilaslääketieteen keskuksen asiantuntijatyöryhmän raportin ja suosituksen perusteella ja perustuu palvelukelpoisuuteen ja - turvallisuuteen kohdistuvilla riskeillä. Asevelvollisen palveluskelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että asevelvollinen suoriutuu asevelvollisuuslaissa tarkoitetusta palveluksesta eikä vaaranna omaa tai muiden palvelusturvallisuutta.

Tätä päätöstä ennen diabetesta sairastava pystyi hakeutumaan vapaaehtoisena suorittamaan varusmiespalvelua, mikäli hän täytti tietyt diabeteksen kestoon ja hoitotasapainoon liittyvät ehdot.

Diabetes; armeija; varusmiespalvelus

Kyllä

Päivitetty  27.5.2021