Diabetestiedon vastaanottaminen

Vastasairastuneen on alkuvaiheessa omaksuttava paljon uusia tietoja ja taitoja oppiakseen hoitamaan itseään.

Uuden tiedon vastaanottaminen voi olla haastavaa, erityisesti, mikäli diagnoosin saaminen on tullut järkytyksenä. Keskittymisen ja muistiin painamisen ongelmat ovat tavallisia.

Hätääntyneenä tai kuormittuneena ihmisen huomiokyky ei riitä uusien asioiden oppimiseen, eikä sellaista voi muistaa, mitä ei alun perinkään saanut painettua mieleensä. Osa ihmisistä tavoittelee hallinnan tunnetta sairastumisen jälkeen etsimällä kaikkea saatavilla olevaa tietoa.

Asiallisen, mahdollisesti rauhoittavankin tiedon ohella tulee todennäköisesti vastaan kauhuskenaariotyyppisiä kertomuksia, jotka herkästi entisestään lisäävät mahdollisesti jo olemassa olevia huoliajatuksia, eivätkä kuitenkaan auta ennustamaan oman tai läheisen sairauden kulkua millään tavoin.

Diabeteksen sairastumisvaiheessa pyritäänkin aluksi käsittelemään vain välttämättömät alkuvaiheessa tarvittavat tiedot sairaudesta ja sen hoidosta. Ajan myötä asioita kerrataan ja otetaan hoidon eri osa-alueet keskusteluun järjestelmällisesti ja jokaisen oman tarpeen mukaan.

Päivitetty  3.5.2022

Kyllä