Pistospelko diabeteksessa

Pelon tarkoitus on yleensä suojata meitä kivulta ja vahingoittumiselta. Pistospelko on syytä ottaa puheeksi oman hoitajan kanssa.

Pistämiseen liittyvät pelot ovat varsin yleisiä. On luonnollista, että ihminen vaistomaisesti haluaa vältellä kipua tai mitä tahansa toimenpidettä, johon liittyy ihon rikkominen, lävistäminen, haavautuminen tai ylipäänsä kudosvaurio. Diabeteksessa pistospelko kuitenkin voi vaikeuttaa itsensä hoitamista. Tällöin pelko ei pidäkään turvassa vaan siitä on haittaa. Pelkkä ajatus neulasta voi hermostuttaa ja aikaansaada tunnetasolla ja kehossa voimakkaita reaktioita.

Pelon taustalla saattaa olla monta syytä

Osalla ihmisistä keho reagoi stressaavassa, epämiellyttävässä tai pelottavassa tilanteessa herkästi pulssin kiihtymisellä tai verenpaineen laskulla, mikä koetaan pyörryttävänä, huterana olona veren valahtaessa alaraajoihin. Tämän olon ennakointi lisää pistospelkoa, mikä puolestaan pistostilanteessa entisestään saattaa voimistaa kehon reagointia. Lopulta voi olla vaikea erottaa kummasta on enemmän kyse, pyörtymisen pelosta vai pistämisen pelosta.

Pistospelossa kyse saattaa myös olla siitä, että jonkin aiemman traumaattisen tapahtuman seurauksena neuloihin yhdistyy alkuperäiseen tapahtumaan liittyneet voimakkaat negatiiviset tunteet, kivun ennakointi, jopa paniikki. Joskus riittää, että on nähnyt toiseen ihmiseen sattuvan esimerkiksi lääkärin suorittamassa toimenpiteessä. Pistospelkoon voi yhdistyä myös aiemmat kokemukset, joissa on joutunut fyysisesti pakotetuksi tai kiinnipidellyksi. Alkuperäistä tilannetta muistuttava tilanne voi automaattisesti herättää herkkyyden kivulle.

Päivitetty  3.5.2022

Kyllä