Liian matalan verensokerin pelko

Liian matala verensokeri eli hypoglykemia on tavallinen huolenaihe insuliinihoitoista diabetesta sairastavalla ja hänen läheisillään.

Insuliinihoitoa käyttävällä henkilöllä verensokeri voi laskea liian alas, koska kaavamaisesti vaikuttavat insuliinivalmisteet eivät aina vastaa riittävän hyvin elimistön päivittäin vaihtelevaa insuliinitarvetta. Lievät ja helposti itse hoidettavat verensokerin laskut ovat tavallisia insuliinihoidossa, mutta jatkuvammin esiintyessään antavat aiheen hoidon tarkasteluun ja mahdolliseen muuttamiseen.

Tyypin 2 diabeteksen tablettihoidossa liian matalan verensokerin vaara on vähäinen.

Uudet, vähemmän hypoglykemioille altistavat insuliinivalmisteet ja hoitoteknologia kuten sensorit ja insuliinipumput, ovat vähentäneet merkittävästi vakavan hypoglykemian riskiä. Hypoglykemian pelko on kuitenkin varsin yleistä.

Hypoglykemian kokemisessa on yksilöllisiä eroja. Lievimmillään se koetaan epämiellyttävänä, pahimmillaan kokemus on pelottava ja henkeä uhkaava. Keholliset aistimukset hypoglykemiassa saattavat olla samankaltaisia kuin pelon aikaansaamat reaktiot.

Hypoglykemiaan liittyvät pelot

Hypoglykemiassa voivat pelottaa oireet, hallinnan menetys, vaikutus omaan käyttäytymiseen, ympäristön suhtautuminen, toisten avun varaan joutuminen ja ajatus, että hypoglykemiassa joutuu onnettomuuteen tai että niiden vuoksi menettää esimerkiksi ajokorttinsa. Hypoglykemian pelko voi yhdistyä myös kuoleman pelkoon. Joskus yksikin erityisen huono aiempi hypoglykemiakokemus on saattanut traumatisoida ja jättää pelon, että joutuu kokemaan samaa uudelleen. Hypoglykemian pelko voi johtua myös siitä, että on nähnyt tai kuullut toisen henkilön hypoglykemiakokemuksesta.

Hypoglykemiaa on luonnollista pelätä ja sen mahdollisuus on tärkeää ottaa huomioon ja ennakoida tilanteita, joissa verensokeri herkästi laskee. Joskus hypoglykemian pelko voi kuormittaa liikaa ja kapeuttaa elämää. Pelosta on haittaa silloin, kun se alkaa häiritä tai hallita elämää esimerkiksi jatkuvan verensokeritason tarkkailun vuoksi. Pelko voi haitata omahoitoa esimerkiksi verensokerin pitämisenä jatkuvasti korkeana tai liikunnan vähentämisenä. Joskus myös diabetesta sairastavan läheisen hypoglykemiapelko voi haitata hoitoa.

Mistä apua pelkoon?

Pelkoon voi auttaa asiallinen tieto elimistön toiminnasta hypoglykemiassa ja oppiminen ennakoimaan tilanteita, joissa verensokeri voi laskea liian alas. Hypoglykemian pelosta kärsivä voi hyötyä turvallisissa olosuhteissa tapahtuvasta hypoglykemialle altistavien tilanteiden, esimerkiksi liikuntatilanteiden, harjoittelusta. Glukoosisensorointi ja siihen liitettävä matalan verensokerin hälytys auttaa hypoglykemialle altistavien tilanteiden tunnistamisessa ja lisää turvallisuuden tunnetta. Älypumppu, joka tauottaa insuliinin annostelun verensokerin uhkaavassa laskussa, voi tarjota apua.

Terapeuttinen työskentely ammattiauttajan vastaanotolla ja joskus myös lääkitys, voivat auttaa pelon yli pääsemisessä.

Päivitetty  3.5.2022

Kyllä