Diabeteksen lisäsairauksien pelko

Diabeteksen lisäsairauksien pelko on yleistä, vaikka kehittyneen hoidon tuloksena lisäsairauksien ilmaantuvuus on merkittävästi vähentynyt.

Riittämättömästi hoidettu diabetes heikentää pienten ja suurten verisuonten toimintaa ja terveyttä. Pitkäaikaisesti kohonnut verensokeri, verenpaine ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöt sekä tupakointi altistavat elinmuutoksille. Hyvällä kokonaisvaltaisella hoidolla ja seurannalla vakavat lisäsairaudet voidaan kuitenkin ehkäistä ja jo kehittyneiden lisäsairauksien etenemistä hidastaa. Diabetesta sairastavan on kuitenkin pystyttävä hyväksymään paitsi sairautensa ja sen vaatima hoito, myös erilaisten lisäsairauksien riski.

Lisäsairauksien pelon hallintaa voi auttaa tieto nykyhoidon tuloksista, lisäsairauksien riskiin vaikuttavista tekijöistä ja keskustelu oman hoitajan tai lääkärin kanssa riittävän hyvästä hoidosta.

Lisäsairauksien pelko voi myös motivoida hoitamaan itseä mahdollisimman hyvin. Toisaalta liian tiukan hoidon vastapuolena on liian matalien verensokerien esiintymisen lisääntyminen. Liiallinen pelko ja huoli pitkään jatkuessaan uuvuttavat ja altistavat hoitoväsymykselle ja jopa masennukselle.

Keinoja pelon hallintaan

Liiallista pelkoa voi yrittää saada hallintaan panostamalla tärkeisiin ja mielihyvää tuoviin asioihin elämässä. Joku pääsee pelkonsa yli puhumalla pelostaan ja tunteistaan, toista auttaa keskustelu ja kokemusten vaihto vertaisten kanssa. Keskustelu diabetesammattilaisten kanssa myös auttaa, sillä heille on kertynyt kokemusta lukuisten diabetekseen sairastuneiden pärjäämisestä ja ratkaisuista erilaisiin hoidon haasteisiin.

Asiallinen tieto, kuulluksi tuleminen ja kiireetön rauhallinen kohtaaminen ammattilaisen kanssa edesauttavat turvallisuuden tunteen lisääntymistä ja pelkojen yli pääsemistä.

Päivitetty  3.5.2022

Kyllä