Seurantakäynnit diabeteksessa

Seurantakäynnit ja -tapaamiset suunnitellaan yksilöllisesti ja toteutetaan kasvokkain tai etänä.

Aikaisemmin oli tapana, että diabetesta sairastavat kävivät aina tietyin väliajoin lääkärin ja hoitajan vastaanotolla ja paikan päällä hoitoyksikössä. Nykyisin seurantakäynnit oman lääkärin, hoitajan tai hoitotiimin muiden ammattilaisten luona tai muu yhteydenpito suunnitellaan yksilöllisen tarpeen mukaan tiheämmin tai harvemmin toteutuvaksi joko kasvokkain tai etäyhteydellä.

Hoito ja sen seuranta, tarpeenmukaiset hoitotarvikkeet, tutkimukset ja seurantatapaamiset sovitaan yhdessä ja kirjataan omaan hoitosuunnitelmaan. Alkuvaiheessa, hoidon tehostamisvaiheessa tai hoitomuodon muuttuessa ohjauskäyntejä ja hoitotapaamisia tarvitaan tiheämmin. Kun hoitotavoitteet on saavutettu, voidaan tapaamisia harventaa ja tavata myös etäyhteydessä yksilöllisen tilanteen mukaan.

Ellei hoitotavoitteita ole vielä saavutettu tai henkilöllä on elämäntilanteeseen, psyykkisiin tai sosiaalisiin voimavaroihin, hoidon toteuttamiseen tai hoidossa jaksamiseen liittyviä haasteita, tarvitaan tapaamisia tiheämmin.

Hoitoteknologian kehittyminen, digitaaliset omapolut, omaseurantatulosten lähettäminen sovelluksen kautta pilvipalvelimelle tai hoitoyksikköön tukevat omahoitoa uudella tavalla.

Yleensä on hyvä tavata tai tehdä yhdessä tilannearvio vuosittain. Tällöin selvitetään omahoidon toteutumisen, sokeritasapainon ja verenpaineen lisäksi diabeteksen lisäsairauksien ja valtimosairauksien riskitekijät ja mahdolliset oireet ja löydökset. Lisäksi voidaan pohtia ja ratkoa yhdessä diabeteksen ja sen hoidon tuomia haasteita ja hoidossa jaksamista.

Päivitetty  19.4.2022

Kyllä