Mielenterveyden ammatillinen tuki diabeteksessa

Diabeteksen eri vaiheissa, erityisen kuormittavissa tilanteissa, on usein hyötyä omien ajatuksien jäsentelystä ja tunnepuolen läpikäymisestä ammattilaisen kanssa.

Oman jaksamisen huomioiminen on osa kokonaisvaltaista vastuun ottamista omasta hoidosta ja elämästä. Useimpien, erityisesti vastasairastuneiden, sopeutumista edesauttaisi mahdollisuus läpikäydä tilannetta ammattihenkilön kanssa, jota ei tarvitsisi ”säästää” vaikeimmiltakaan tunnekokemuksilta. Tavoitteena on, että psykologista tukea, rohkaisua ja apua ongelmatilanteissa olisi matkan varrella saatavilla matalalla kynnyksellä.

Ajan kanssa diabetekseen sopeutuminen etenee yksilöllisesti ymmärryksen, omahoidon tietotaidon, omien mielen suojautumiskeinojen ja selviytymisen keinojen tukemana. Osalle vertaistuki tarjoaa enemmän, kuin mitä ammattiapu voi antaa.

Millaisessa tilanteessa ammattilaisen apu on tarpeen

Mielenterveyden ammattiapua kannattaa hakea mikäli diabetekseen sopeutumiseen liittyvät haasteet, mahdollisesti yhdessä muuhun elämäntilanteeseen liittyvän kuormituksen kanssa, aiheuttavat ongelmia. Tällaiset ongelmat voivat olla esimerkiksi unettomuutta, masennusta, ahdistusta, toiminta- tai työkyvyn alentumista, voimakasta epätoivon kokemusta tai tulevaisuuden näköalattomuutta.

Apua on syytä hakea myös, mikäli päihteiden käyttö on runsasta tai lisääntyy yrityksenä ”lääkitä” sairastumisen tai sairauden aiheuttamia vaikeita tunteita. Jos tavoitteita korkeamman tai voimakkaasti vaihtelevan verensokeritason syynä on liian matalan tai liian korkean verensokerin pelko, voimakas pistospelko tai hoitoväsymys, kannattaa ammattiapua harkita. Lähetettä voi pyytää omalta terveysasemalta tai diabetesvastaanotolta. Apua ja tukea kannattaa pyytää mieluummin ajoissa, kuin myöhään. Tällöin voidaan ennaltaehkäistä ongelmien pahentuminen.

Toisinaan pitkäaikaissairas huomaa kannattelevansa läheisiään ja joutuvansa ottamaan vastaan heidän huoltansa ja hätäänsä. Tukikeskustelussa tai terapiassa mielenterveyden ammattilaisen vastaanotolla toinen ihminen on tilanteessa vain sinua varten, ammattilaista ei tarvitse lohduttaa.

Päivitetty  19.4.2022

Kyllä