Diabetesta sairastavan terveys- ja hoitosuunnitelma

Terveys- ja hoitosuunnitelma on pitkäaikaissairaan suunnitelmallisen hoidon työväline, se laaditaan yhdessä potilaan ja  terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Diabeteksen hoitosuunnitelma sisältää hoidon yksilölliset tavoitteet, keinot ja seurannan. Diabetesta sairasta henkilö on oman vointinsa ja arjen hoitonsa asiantuntija. Suurin vastuu hoidosta kannetaan itse jokapäiväisessä elämässä. Omahoito tarkoittaa päivittäisiä hoitopäätöksiä ja tekoja, kuten verensokerin mittausta, insuliinihoidon ja muun lääkehoidon toteuttamista sekä sopivasta syömisestä ja liikunnasta huolehtimista. Henkilökohtainen terveys- ja hoitosuunnitelma on työkalu ja tuki omahoidon toteuttamiseen.

Terveys- ja hoitosuunnitelman lähtökohtana ovat henkilön omat tarpeet, tavoitteet ja voimavarat ja se laaditaan aina yhdessä henkilön kanssa. Suunnitelmaan kirjataan keskeiset sairaudet ja vaivat, niiden hoito ja hoidon tavoitteet sekä kuvataan tarvittaessa henkilön toimintakyky. Terveys- ja hoitosuunnitelma auttaa kaikkia hoitoon osallistuvia ammattilaisia hahmottamaan kokonaistilanteen ja toimimaan siten, että hoito vastaa yksilöllisiä tarpeita ja toiveita.

Hoitosuunnitelma on osa potilasasiakirjaa. Se laaditaan sairastumisen alkuvaiheessa ja sitä päivitetään tarpeen mukaan jokaisella tapaamisella. Hoitosuunnitelma on hoitoa ohjaava ja omahoitoa tukeva yhteinen suunnitelma. Sen avulla varmistetaan hoidon ja ohjauksen jatkuvuus.

Hoitosuunnitelma laaditaan yhteistyössä omassa hoitopaikassa, vaikkakin hoitava lääkäri on siitä kokonaisvastuussa. Moniammatillisen hoitotiimin jäsenet osallistuvat tarpeen mukaan omalta osaltaan suunnitelman laadintaan ja sen toteutumisen seurantaan.

Päivitetty  19.4.2022

Kyllä