Diabeteksen hoitosuunnitelman sisältö

Hoitosuunnitelmaan kirjataan hoidon tarve, hoidon tavoitteet, hoidon toteutus ja keinot sekä tarvittava tuki, hoidon arviointi ja seuranta.

Hoitosuunnitelma laaditaan yhteistyössä. Lähtökohtana on diabetesta sairastavan yksilölliset tarpeet, tavoitteet ja voimavarat. Hoitosuunnitelma on sekä diabetesta sairastavan henkilön että hänen hoitotiiminsä käytössä.

Hoitava lääkäri vastaa hoitosuunnitelmasta, mutta vastuu hoitosuunnitelman laatimisesta on kaikilla hoitoon osallistuvilla. Se on yhteinen työkalu, joka turvaa hoidon jatkuvuutta.

Parhaimmillaan hoitosuunnitelma elää ja joustaa henkilön elämänvaiheiden ja tilanteiden mukaan. Saavutetut tavoitteet kannustavat eteenpäin ja antavat voimia sekä diabetesta sairastavalle että hoitotiimille.

Vastuuhenkilön yhteystiedot pitäisi olla tiedossa ja kirjattuna, jotta yhteydenotto onnistuu tarvittaessa myös ennalta sovittujen seurantatapaamisten välissä.

Päivitetty  19.4.2022

Kyllä