Diabeteksen hoidonohjauksen keskeisiä sisältöjä

Hoidonohjaus on yksilöllistä ja tilannekohtaista, sen sisältö vaihtelee henkilön tarpeen, sairauden luonteen ja vaiheen sekä elämäntilanteen mukaan.

Diabeteksen hoidonohjausta toteutetaan yksilöllisesti soveltaen kasvokkain tai verkossa, yksilö- tai ryhmäohjauksena. Sairastumisvaiheen elintärkeiden ja välittömien asioiden jälkeen keskeisiä aiheita ovat:

 • Diabeteksen taustatekijät ja diabeteksen synty
 • Hoidon tavoitteet, periaatteet ja mahdollisuudet
 • Hoitosuunnitelma
 • Verensokerin omaseuranta ja tulosten tulkinta ja hyödyntäminen
 • Verenpaineen omaseuranta
 • Hoitoyksikön seurantatapaamiset ja -tutkimukset
 • Arjessa pärjääminen ja psykososiaaliset haasteet
 • Sydänterveyttä ja verensokerin hallintaa edistävä syöminen
 • Terveyttä ja mielialaa edistävä liikkuminen
 • Painonhallinta
 • Verensokerin lääkehoidot
 • Insuliinipuutoksen hoito eri insuliinivalmisteilla
 • Diabeteksen hoito vaihtelevissa tilanteissa, kuten liikunta, sairaspäivät, matkustaminen
 • Diabetes ja päihteet
 • Akuuttien ongelmien kuten liian matalan tai liian korkean verensokerin ehkäisy ja hoito
 • Diabeteksen lisäsairauksien ehkäisy, toteaminen, hoito ja seuranta
 • Suun terveys ja omahoito
 • Jalkojen terveys ja omahoito
 • Raskauden ehkäisy, diabeteksen seuranta ja hoito raskauden aikana
 • Liikenneturvallisuus

Terveyskylän Diabetestalon sisällöt tarjoavat tietoja ja tukea omahoitoon. Niitä kannattaa hyödyntää osana hoidon oppimista. Jokaisen aiheen kohdalla kannattaa pysähtyä miettimään, mitä tämä tarkoittaa käytännössä juuri minun itseni tai perheeni kohdalla ja näkökulmasta.

Päivitetty  28.4.2022

Kyllä