Sairauspäivät

Äkillinen sairastuminen, etenkin jos siihen liittyy kuumetta, oksentelua ja ripulia ovat diabetesta sairastavalle aina vakavasti otettava asia.

​​

Kuume- ja tulehdussairaudet lisäävät stressihormonien eritystä ja insuliinin tarvetta. Terveellä ihmisellä insuliinin eritys lisääntyy ja verensokeri säilyy normaalina, mutta diabetesta sairastavalla verensokeri pitoisuus suurenee ja myös ketoaineita voi ilmaantua vereen ja virtsaan.

Hoidon yleisperiaatteet

Insuliini ja muut on tärkeää ottaa, vaikka ruoka ei maistuisikaan.

Tablettilääkkeistä metformiini ja sokerinpoistaja (SGLT2-estäjä) tauotetaan vaikeamman kuumetaudin, ripulitaudin tai yleiskuntoa heikentävän sairauden aikana.

Verensokeria mitataan itse tavallista useammin ja mittausten avulla arvioidaan lisälääkityksen tarve.

Jos verensokeri on toistuvasti yli 14 mmol/l tyypin 1 diabetesta sairastavalla, on syytä tarkistaa myös veren ketoaineet.

Riittävästä hiilihydraattien, aikuisella vähintään 150 g vuorokaudessa, ja nesteen määrästä on huolehdittava sairauden aikana. Hiilihydraatit voi nauttia nestemäisinä (esim. täysmehu, virvoitusjuomat, mehu, mehukeitto) pieninä annoksina tihein välein.

Kuumetaudeissa runsas nesteiden juominen on kuivumisen estämiseksi tärkeää. Korkea verensokeri lisää virtsaneritystä ja sairaus (etenkin kuume) lisää hikoilua ja elimistö kuivuu. Aikuisen henkilön pitää sairauspäivinä juoda ainakin 1,5-2 litraa nesteitä (kivennäisvettä, laimennettua tuoremehua, keittoja tms.) kuivumisen estämiseksi. Sopiva kertamäärä on esimerkiksi 1-2 desilitraa tunnissa.

Myös hiilihydraattien saannista on huolehdittava, vaikka ruoka ei maistuisikaan tai olisi oksentelua. Suosituksena on nauttia sairauspäivinä hiilihydraatteja jossakin muodossa vähintään 150 grammaa. Nestemäinen ruoka, kuten marja- ja mehukeitot, viili, jogurtti, jäätelö, virvoitusjuomat tai mehut, maistuvat usein paremmin.

Insuliinihoitoinen diabetes

Jokaisella insuliinia käyttävällä diabeetikolla tulisi olla yksilölliset ohjeet lisäinsuliinin annostelusta sairaspäivien aikana. Kuume- ja tulehdustautien aikana insuliinintarve voi jopa kaksinkertaistua.

Sairauspäivinä verensokerin omamittauksissa tavoitellaan tasoa 8–10 mmol/l. Jos verensokeri on yli 10 mmol/l, otetaan lisäinsuliinia yksilöllisen ohjeen mukaan.

Oksennus- ja ripulitaudissa hiilihydraattien imeytyminen häiriintyy, minkä vuoksi ennen ateriaa pistettävän lyhytvaikutteisen insuliinin määrää voi olla tarpeen pienentää. Pitkävaikutteinen (perusinsuliini) pitää aina pistää, vaikka syömisen määrä vähenisi. Annosta voidaan tarvittaessa vähentää 20–30 % omamittausten mukaan.

Milloin hoitoon?

Hoitoon on syytä hakeutua seuraavissa tilanteissa:

Jos verensokeri on selvästi noussut ( yli 14 mmol/l) eikä se lisäinsuliinin annostelusta huolimatta laske, on syytä olla yhteydessä omaan hoitopaikkaan tai hakeutua päivystykseen.

Jos vointi huononee tai mikään ruoka tai juoma ei pysy sisällä, on hakeuduttava hoitoon vuorokaudenajasta riippumatta.

Jos veressä on ketoaineita yli 3 mmol/l, ota yhteyttä hoitopaikkaasi tai päivystykseen viivytyksettä. 

Seuraava sivu

 


 

Päivitetty  17.12.2018