Armeija

​​​

Aikaisemmin diabetesta sairastavan on ollut mahdollista suorittaa varusmiespalvelus erillisen kutsuntoihin liittyvän tarkastuksen jälkeen. Edellytyksenä on ollut omahoidon osaaminen ja hyvä sokeritasapaino. Puolustusvoimat on toistaiseksi keskeyttänyt diabetesta sairastavien varusmiespalvelun mahdollisuuden.

Diabetesta sairastavan varusmiespalveluksessa ovat vastakkain diabeteksen käytännön hoito siihen liittyvine riskeineen ja varusmieheltä edellytettävä toimintakyky kaikissa olosuhteissa.

Alle 5 % ikäluokan diabetesta sairastavista on vuosittain hakeutunut varusmiespalvelukseen. Puolustusvoimat tekee selvityksen aikaisemmasta käytännöstä ja varusmiespalvelun järjestämisen edellytyksistä. Varusmiespalvelun mahdollisuutta diabetesta sairastaville arvioidaan sitten uudelleen.

Lue lisää varusmiespalvelusta​ Diabetesliiton-sivustolta.  

 

Päivitetty  17.12.2018 16.32