Huoli alkoholin käytöstä?

Hyvä hetki alkoholinkäytön vähentämiselle ja lopettamiselle on silloin kun mielessään on ajatellut, että juomista pitäisi vähentää.

​​​​

 Ajatuksia on jo voinut herättää myös se, että läheiset ja hoitopaikka ovat huolissaan alkoholin käytöstäsi. Oman alkoholin käytön puheeksi ottaminen ei aina ole helppoa.

AUDIT – testillä voi selvittää omaa alkoholin käyttöään ja sen avulla on helpompi aloittaa keskustelu. Kyselyiden ja haastattelun lisäksi alkoholin riskikäytön vaikutusta elimistössä voidaan tutkia laboratoriokokeilla.

Hoitopaikan järjestämä lyhytneuvonta voi olla yksi motivoiva keskustelukerta tai useampi käynti. Lyhytneuvonnan tavoitteena on vähentää liiallista alkoholin kulutusta.

Alkoholiongelman hoitona ovat psykososiaalinen hoito ja kuntoutus. Keskeistä hoidossa on tiedonsaanti ja mahdollisuus keskusteluun ja toimintaan joko yksilö-, ryhmä-, pari-, perhe- tai ryhmäterapiana. Myös itseapu- ja vertaistoimintaa on tarjolla.

Testaa alkoholin käytön riskit -AUDIT ​(Päihdelinkki).


Edellinen sivu

 


 

Päivitetty  17.12.2018