Tablettihoitoon tai muuhun kuin insuliinipistoshoitoon liittyvä hypoglykemia

Jos lääkehoitoon liittyy toistuvasti liian matalia verensokereita, pitää ottaa yhteys hoitopaikkaan lääkehoidon uudelleen arvioimiseksi.

​​​​​​​​

Tyypin 2 diabeteksen hoitoon käytettävät yleisimmät lääkevalmisteet eli metformiini, suolistohormonien kautta vaikuttavat tabletit tai pistokset, sokerinpoistajalääkitys ja insuliiniherkistäjät, eivät itsessään aiheuta liian matalaa verensokeria. Jos näitä lääkevalmisteita käytetään yhdessä insuliinihoidon kanssa, liian matala verensokeri on mahdollinen. Tämä täytyy huomioida lääkemuutoksissa.

Tavallisesti tablettilääkkeet ja suolistohormonipistokset tauotetaan vatsataudin ja sellaisen äkillisen sairauden yhteydessä, jonka aikana ei voi normaalisti syödä eikä juoda.​

Liian matalalle verensokerille altistavat tablettilääkkeet

Pitkävaikutteiset, insuliinin eritystä kaavamaisesti lisäävät sulfonyyliureat eli glimepiridi, glibenklamidi ja glipitsidi vaativat suhteellisen säännöllisen ateriarytmin ja tasaisen aterioiden hiilihydraattimäärän sekä välipalan ennen liikuntaa, jotta verensokeri ei laske liian alas.

Ateriatablettien eli glinidien vaikutus on lyhyempi ja niiden annos on sovitettu yhteen aterian hiilihydraattimäärän kanssa. Jos hiilihydraattimäärä on tavanomaista pienempi, niin verensokeri voi laskea liikaa. Lääkeannosta pitää silloin pienentää.

Kaava​maisesti insuliinieritystä lisäävien lääkevalmisteiden vaikutuksesta haiman tehostunut insuliinieritys lakkaa vasta kun lääkevaikutus loppuu. Lääkkeiden vaikutus voi voimistua ja pitkittyä akuuttien sairauksien yhteydessä ja esimerkiksi, jos munuaisiin tai sydämeen tulee vajaatoimintaa.

Heikko ravitsemustila ja korkea ikä altistavat sulfonyyliureatablettien aiheuttamalle liian matalalle verensokerille. Myös samanaikainen asetosalisyylihapon tai alkoholin käyttö voimistaa niiden vaikutusta.

Pistettävät suolistohormonivalmisteet eli GLP-1-johdokset

Diabetesta voidaan hoitaa myös ihonalaisesti pistettävillä GLP-1 –valmisteilla (GLP-1 tarkoittaa glukagonin kaltaista peptidi 1:ä). Tämä pistos ei sisällä insuliinia, eikä itsessään aiheuta liian matalaa verensokeria. Jos samanaikaisesti on käytössä insuliinipistokset, niin verensokeri voi laskea liian alas, ja tämä tulee huomioida​ lääkeannoksissa.


Edellinen sivuSeuraava sivu

  

Päivitetty  21.11.2018