Verensokeritulosten tulkinta ja hyödyntäminen

​​​​​​​​​​​

Yksittäiset, satunnaiset verensokerimittaustulokset eri vuorokauden aikoina, eivät anna riittävää kokonaiskuvaa verensokerin tasosta tai vaihtelusta. Siksi verensokerin omamittauksia pitäisi tehdä suunnitelmallisesti.  Tuloksia kannattaa tarkastella pidemmällä ajanjaksolla, yleensä yhden viikon - yhden kuukauden ajalta. 

Diabeteslääkkeiden ja insuliinin annosmuutoksista mittaustulosten perustella sovitaan oman lääkärin ja hoitajan kanssa. ​​

Verensokeri aamulla ja ennen aterioita

Aamulla ja ennen aterioita mitatun verensokerin perusteella arvioidaan perusinsuliinin tai muun lääkityksen riittävyyttä ja vaikutusta ympäri vuorokauden. 

Ateriainsuliinia käyttävä voi ennen ateriaa mitatun verensokerin perusteella arvioida tilapäisen korjaavan pikainsuliiniannoksen tarvetta.

Ateriaparimittaus

Ateriaparimittauksella tarkoitetaan verensokerin mittaamista ennen ja noin 2 tuntia jälkeen syömisen. Aterian jälkeen mitattu arvo kertoo, miten ruoka ja käytetty hoito vaikuttavat verensokeriin. 

Monipistoshoidossa ja pumppuhoidossa ateriaparimittauksilla nähdään pikainsuliinin annoksen ja ajoituksen vaikutus ja sopivuus hiilihydraattimäärään.

Ilta-aamuparimittaus

Ilta-aamuparimittauksella tarkoitetaan verensokerin mittaamista nukkumaan mennessä (noin 3-4 tuntia viimeisen syömisen jälkeen) ja herätessä. Se kuvastaa insuliinin vaikutusta yöllä maksan sokerin eritykseen. 

Ilta-aamu-parimittauksen perusteella arvioidaan hoidon toimivuutta ja erityisesti perusinsuliinin sopivaa annosta.

Tilannekohtainen mittaus

Yksittäisestä mittauksesta nähdään senhetkinen tilanne. Mikäli verensokeri on liian matala tai liian korkea, kannattaa pohtia sen syytä, vaikka aina ei selitystä keksisikään. Yksittäisten mittausten ja tilapäisen verensokerin vaihtelun perusteella ei pidä tehdä muutoksia perushoitoon.

Liian matala eli alle 4 mmol/l verensokeri täytyy korjata heti nopeavaikutteisella hiilihydraatilla. Liian matala verensokeri voi johtua monesta syystä, esimerkiksi liian suuresta ateriainsuliiniannoksesta suhteessa hiilihydraatteihin, liian korkeasta perusinsuliinin määrästä, normaalia runsaammasta fyysisestä rasituksesta, insuliinin imeytymisen vaihteluista.

Tavoitetasoa korkeampaa verensokeria korjataan aterian yhteydessä pikainsuliinin pienellä lisäannoksella. Aterian jälkeistä korkeaa verensokeria voi korjata liikunnalla. Pikainsuliinin lisäannoksia ei suositella aterioiden välillä korjaukseen ilman annoslaskuria, joka huomioi edeltävän insuliiniannoksen jäljellä olevan vaikutuksen. Aterian väliset korjaukset pikainsuliinilla johtavat herkästi verensokerin ”vuoristorataan”.

Verensokerin trendit

Yksittäisiä mittaustuloksia tärkeämpää on hahmottaa, onko tuloksissa tietty toistettavuus eli trendi. Onko esimerkiksi verensokeri toistetusti tiettyyn aikaan päivästä liian matala tai korkea. Silloin hoitoon tulee tehdä muutoksia. Jotta muutoksia osaa tehdä täytyy tuntea käytössä olevien insuliinien vaikutusajat ja käyttäytyminen omassa elimistössä.

Ensiksi kiinnitetään huomiota liian matalien verensokerien esiintymiseen. Liian matala verensokeri aiheuttaa yleensä verensokerin reaktionousun.

Yleensä ei kannata muuttaa kuin yhtä asiaa kerrallaan ja arvioida muutoksen vaikutus, ennen kuin tekee lisää muutoksia.

Insuliinihoidon kokonaisuuden arviointi

Jos verensokeri ei ole tavoitteiden mukainen, niin ensiksi arvioidaan insuliinihoidon kokonaisuutta eli insuliinin kokonaisannosta vuorokaudessa (kuinka monta yksikköä insuliinia yhteensä ja kuinka monta yksikköä painokiloa kohti) ja vuorokauden koko insuliiniannoksen jakautumista perus- ja ateriainsuliineihin. 

Jos sokerihemoglobiinin HbA1c arvo on korkea ilman toistuvia liian matalia verensokereita, tarvitaan yleensä lisää insuliinia. Jos HbA1c arvo on matala, ja mittauksissa on toistuvia korkeita verensokereita, syynä voi olla liian matalan verensokerin aiheuttamat reaktionousut ja insuliiniannosta pitää vähentää.

Perusinsuliinin määrä

Perusinsuliinin sopivaa määrää arvioidaan mittaamalla verensokeria nukkumaan mennessä ja herätessä (ilta-aamuparimittaus) ja iltapäivällä ennen päivällistä kun edellisestä ruokailusta on kulunut neljä tuntia. 

Ateriainsuliinin määrä ja ajoitus

Kun perusinsuliinin annostus on kohdallaan, arvioidaan aterioiden jälkeistä verensokerin nousua ja suhteutetaan se syömiseen ja lääke-/insuliinihoitoon.​

Mittaustulosten kirjaaminen ja tulosten
​pohdinta​

Omaseurantavihkoon on tärkeä kirjata samaan vuorokauden aikaan mitatut tulokset allekkain, jotta tuloksia on helpompi verrata. Jos käyttää mobiili- tai tietokonesovellusta,​ sokeritasapainosta voi tarkastella tarkempia seurantalukuja ja saada väliraportteja.

Mittaustulos kirjataan omaseurantavihkoon, ellei käytössä ole tietokone- tai mobiilisovellusta. Omaseurantatulokset lähetetään tai jaetaan hoitopaikkaan sovituin väliajoin sähköisesti tai otetaan verensokerimittari ja omaseuravihko mukaan vastaanotolle. 

Ennen vastaanottoa on hyvä tehdä vähintään kolmena päivänä tihennetty verensokerin seuranta eli tehoseuranta joko verensokerin omamittauksina tai sensorilla. Tällöin kirjataan ylös myös käytetyt insuliiniannokset, hiilihydraatit (tai pidetään ruokapäiväkirjaa) ja liikunta.

Hoitopaikassa arvioidaan yhdessä tuloksia ja pohditaan mahdollisesti tarvittavia hoitomuutoksia.


Edellinen sivuSeuraava sivu

  

Päivitetty  3.12.2018