Verensokerin mittausvälineet

Verensokerin mittaamiseen tarvitaan verensokerimittari ja siihen sopivat mittaliuskat sekä näytteenottolaite eli lansettikynä ja siihen sopivat lansetit tai kertakäyttölansetit.

​​​​​​​

Verensokerin mittaamisen välineet ja hoitotarvikkeet saa lääkärin tai hoitajan tekemän hoitovälinelähetteen perusteella. Hoitotarvikkeet kilpailutetaan, ja eri kunnissa voi olla tarjolla erilaisia hoitovälineitä ja -tarvikkeita. Jos tarjolla on erilaisia mittareita, niin niihin kannattaa tutustua hoitajan kanssa, koska laitteiden ja mittaliuskojen käytettävyydessä on eroja.

Käsien heikko puristusvoima, kömpelyys tai huono näkö voivat asettaa rajoituksensa verensokerimittarin valinnalle. Laitteita on saatavilla myös erityistarpeiden mukaan, esimerkiksi näkövammaiselle soveltuva puhuva verensokerimittari. Oma hoitaja neuvoo sopivan näytteenottolaitteen ja verensokerimittarin valinnassa.

Verensokeriliuskat ovat joko yksittäispakattuja, purkissa tai valmiina liuskasylinterissä, joka asetetaan mittariin. Joillakin mittareilla voi lisäksi mitata veren ketoaineita.

Verensokerin mittaustulokset jäävät mittarin muistiin. Ne voidaan siirtää mittarista, erilaisia sovelluksia hyödyntäen, tietokoneelle tai mobiililaitteelle ja edelleen välittää omaan hoitoyksikköön. Tuloksia voi näin tarkastella itse tai yhdessä hoitajan / lääkärin kanssa. Myös perinteisen omaseurantavihkon käyttö on monille luontevaa ja suositeltavaa.

Välineiden asianmukaisesta hävittämisestä pitää huolehtia. Käytetyt lansettikynän lansetit ovat särmäjätettä, testiliuskat sekajätettä, verensokerimittarin paristot ongelmajätettä ja käytöstä poistetut mittarit elektroniikkajätettä.

 

Päivitetty  3.12.2018