Verensokerin mittaukset tyypin 2 diabeteksessa

​​

​​Tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytetään ensisijaisesti sellaisia lääkevalmisteita, jotka eivät aiheuta normaalikäytössä liian matalaa verensokeria. Verensokerin omamittaukset ovat tarpeen ainakin hoidon alkuvaiheessa ja kun selvitetään erilaisen ruokailun ja liikunnan vaikutuksia verensokeriin tai jos pitkäaikainen sokeritasapaino ei ole hoitotavoitteessa.

Tyypin 2 diabeteksessa, jossa on käytössä liian matalan verensokerin riskin omaava tablettihoito (glimepiridi tai glinidi) tai perusinsuliinihoito, päivittäinen verensokerin mittaus on usein tarpeen.

Tyypin 2 diabeteksen yhdistelmähoidossa, jossa käytetään pitkävaikutteista perusinsuliinia muiden lääkevalmisteiden kanssa, tarvitaan ilta-aamu-parimittauksia sekä ajoittain myös ateriaparimittauksia.

Tyypin 2 diabeteksessa, jos käytössä on monipistoshoito, mittausperiaatteet ovat samat kuin tyypin 1 diabeteksessa.

Tiheämpiä mittauksia eli tehoseurantaa tehdään ennen diabetesvastaanottoa, yleensä kolmena peräkkäisenä päivänä. Myös tietyt elämäntilanteet ja erityistilanteet vaativat tehostettua seurantaa.

 

Päivitetty  3.12.2018