Sokerihemoglobiini HbA1c

Mitä korkeampi pitkäaikainen verensokerin taso on, sitä enemmän verensokeria eli glukoosia kiinnittyy veressä kiertävien punasolujen hemoglobiiniin. Sokerihemoglobiini HbA1c -koetta käytetään diabeteksen diagnoosiin ja seurantaan.

​​​​​

Sokeritasapainoa voidaan verensokerin omamittausten lisäksi arvioida laboratoriokokeella (sokerihemoglobiinikoe HbA1c), jossa verinäytteestä määritetään veren punasolujen hemoglobiinin sokeroitunut osuus. Sokerihemoglobiinista käytetään usein myös nimitystä "pitkäsokeri". Verikoe ja siitä tehtävä määritys voidaan tehdä erillisellä käynnillä laboratoriossa tai pikamittauksena sormenpäästä vastaanotolla. Sokerihemoglobiinia mitataan useilla eri menetelmillä. Eri laboratoriossa ja eri menetelmillä tehtynä tutkimus voi antaa jonkin verran toistaan poikkeavia tuloksia.

Sokerihemoglobiini HbA1c -mittauksen tausta

Veren punasolut syntyvät luuytimessä ja kiertävät veressä noin 120 vuorokautta, minkä jälkeen maksa tai perna poistaa ne. Mitä korkeampi verensokerin taso on, sitä enemmän sokeria kiinnittyy punasolun hemoglobiiniin sen elinaikana.

Sokerihemoglobiini HbA1c kuvastaa keskimääräistä verensokeria edeltäneeltä kahdelta – kolmelta kuukaudelta. Eniten, noin 50 %, vaikuttaa edeltävä viimeinen kuukausi. Kun verensokeri kohoaa esim. tulehdustaudin yhteydessä, se näkyy varsin pian sokerihemoglobiinissa, mutta tilanteen korjautuminen näkyy hitaammin.

Sokerihemoglobiinin yksikkö on mmol/mol (millimoolia moolissa) ja viitearvo ilman diabetesta 20 – 42 mmol/mol. Glukoosin kiinnittyminen punasolun valkuaiseen ja punasolujen elinikä vaihtelee yksilöllisesti. Siten eri henkilöillä mitatut arvot eivät sellaisenaan ole suoraan vertailukelpoisia.

Sokerihemoglobiini HbA1c mmol/mol​-arvojen muunto prosenteiksi

Aikaisemmin HbA1c-tulos ilmoitettiin prosenttilukuna. Nykyisin tulos ilmoitetaan mmol/mol. Jos on tarve vielä mielessään muuntaa yksiköitä prosenteiksi, muistisääntönä voi käyttää seuraavaa vastaavuutta:

​Hba1c mmol/molHba1c %​
40​​5,8
​45​6,3
​50​6,7
55​​7,2
​60​7,6
​65​8,1
​70​8,6
​75​9,0
​80​9,5


Sokerihemoglobiini HbA1c diabeteksen diagnosoinnissa

HbA1c -koetta voidaan käyttää tyypin 2 diabeteksen diagnoosiin. Ilman diabetesta sokerihemoglobiinin arvo on 20–42 mmol/mol. Arvo 42–47.9 mmol/l vastaa esidiabetesta. Diabeteksen diagnoosiraja on 48 mmol/mol.

Tyypin 1 diabeteksen tai raskausdiabeteksen diagnostiikassa HbA1C-arvoa ei käytetä, koska se etenkin nopeasti ilmaantuvassa sairaudessa voi olla virheellisen pieni.

Sokerihemoglobiini HbA1c diabeteksen seurannassa

Mitä korkeampi verensokerin taso on, sitä enemmän sitä kiinnittyy veren punasolujen hemoglobiiniin ja myös muihin kudosten valkuaisaineisiin. Siksi sokerihemoglobiinin mittauksen avulla voidaan arvioida pitkäaikaista elimistön sokerikuormitusta ja siten myös vaaraa saada liian korkeaan verensokeriin liittyviä lisäsairauksia.

HbA1c tutkitaan yleensä yksilöllisen väliajoin, yleensä 2–4 kertaa vuodessa. Tavoite sovitaan yksilöllisesti. Siihen vaikuttaa mm. henkilön ikä, herkkyys matalalle verensokerille ja diabeteksen hoidon yksilöllinen tilanne. Hoitosuosituksen mukainen tavoitearvo on alle 53 mmol/mol ilman toistuvia liian matalia verensokereita. Jos HbA1c on ollut pidempään reippaasti koholla, niin arvo 53–64 mmol/mol (7–8 %) on monelle aluksi hyvä tavoite.

Sokerihemoglobiinin suhde lisäsairauksien riskiin

Jos HbA1c on vuosikausia tasolla 64 mmol/mol (8 %), lisäsairauksien vaara on 5 kertaa suurempi. Arvolla 86 mmol/mol (10 %) lisäsairauksien vaara on 18 kertaa suurempi kuin normaalin verensokerin vallitessa. Siksi diabeteksen hoidossa pyritään pitämään verensokeri niin lähellä normaalia kuin mahdollista ilman vaikeita hypoglykemioita.

Sokerihemoglobiinin pitoisuuden ja diabeteksen lisäsairauksien välinen suhde.

Kuva: Terveryskirjasto.fi

HbA1c tulokseen vaikuttavia tekijöitä

Joskus vaikuttaa siltä, että sokerihemoglobiinin tulos ja omat verensokerin mittaukset ovat ristiriidassa. Tavallinen syy epäsuhdalle on, että verensokeria mitataan useimmiten ennen aterioita ja korkeat arvot aterioiden välillä jäävät huomaamatta.

Sokerihemoglobiinin arvoon vaikuttavat myös tekijät, jotka lyhentävät tai pidentävät punasolujen elinikää. Jos punasolujen elinikä on tavanomaista lyhyempi tai punasolujen tuotanto kiihtynyt, sokerihemoglobiinin arvo on matalampi kuin verensokerin omamittausten taso. Esimerkiksi erilaiset anemiat ja niiden hoito sekä vaikea munuaisten vajaatoiminta vaikuttavat ​HbA1c tulokseen.


Edellinen sivu


 

Päivitetty  3.12.2018