Miksi verensokeria mitataan?

Diabeteksen hoidon hyvään toteuttamiseen tarvitaan tietoa ja taitoja, sopivat hoitovälineet ja arjessa jaksamista. Tavoitteellinen verensokerin omaseuranta on keskeistä. Insuliinihoidossa sen pohjalta tehdään päivittäiset hoitoratkaisut ja valinnat.​

​​

Nykyteknologia tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia omaseurantaan. Perinteisten verensokerimittareiden rinnalle on tullut glukoosisensorointilaitteita, joilla voidaan seurata kudossokeria (soluvälinesteen glukoosipitoisuuttta) tietyn jakson ajan tai jatkuvasti. Pitkäaikaista noin 8 viikon keskimääräistä sokeritasapainoa kuvastaa punasolujen ”sokeroituminen” eli sokerihemoglobiini HbA1c.

Mitattuja verensokeri- tai sensorointituloksia voi itse tarkastella ja jakaa hoitopaikkaan erilaisia purkuohjelmia hyödyntäen. Raportteja tuloksista voi tarkastella ja analysoida älypuhelimen tai tietokoneen näytöltä. Osa sensorilaitteista hälyttää liian korkeaa tai matalaa verensokeria tai toimii yhteistyössä insuliinipumpun kanssa.

Verensokeriseurantaa voi toteuttaa myös perinteisesti kirjaamalla tulokset omaseurantavihkoon. Kun ne on oikein kirjattu yhdessä käytetyn hoidon kanssa, niin vihkosta saa yleensä nopeasti käsityksen hoidon toimivuudesta.

Yksilölliset verensokerin tavoitteet, käytetyn hoidon mukaiset seurantamenetelmät ja seurantatiheys suunnitellaan yhdessä oman hoitajan ja lääkärin kanssa. Tavoitteena on päivittäinen pärjääminen ja lyhyellä sekä pidemmällä aikavälillä turvallinen verensokerin taso.

Verensokerimittausten tuloksien tulkinta ja hyödyntäminen ovat tärkeä osa erityisesti insuliinihoitoisen omahoitoa. Mittauksista ei ole paljonkaan hyötyä, jos tuloksia ei hyödynnetä hoitoratkaisuissa. Mittaustulosten hyödyntämiseksi tarvitaan toistuvaa hoidonohjausta ja yhteistyötä hoitopaikan kanssa. 

Verensokerin tavoitteet

Verensokerissa tavoitellaan mahdollisimman normaalia ja turvallista verensokerin tasoa. Yleinen tavoite hoitosuosituksessa on pitää verensokeri pääsääntöisesti:

  • aamulla ja ennen aterioita sekä yöllä välillä 4–7 mmol/l
  • aterian jälkeen alla 8–10 mmol/l

Yksilölliset verensokeritavoitteet voivat eri syistä poiketa yleisestä suosituksesta alas tai ylöspäin.

Esimerkiksi seulonnan kautta vastatodetussa tyypin 2 diabeteksessa pyritään normaaliin verensokeritasoon eli pitämään verensokeri ennen ateriaa alla 6 mmol/l ja aterian jälkeen alla 8 mmol/l. Toisaalta jos verensokeri on ollut pitkään korkea tai kyseessä on tuore tyypin 1 diabetes, niin insuliinihoidon aloitusvaiheessa tavoite on aluksi 8–10 mmol/l ennen ateriaa. Pikkuhiljaa, muutaman viikon kuluessa, tavoitellaan yleistä suositusta.

Mikäli henkilön on vaikea tunnistaa matalan verensokerin oireita tai esiintyy hoitomuutoksista huolimatta toistuvia hypoglykemioita, voi tavoitetaso olla hieman tavallista korkeampi, esimerkiksi 5–8 mmol/l ennen ateriaa. Raskautta suunniteltaessa ja raskauden aikana tavoitteet ovat tiukemmat, syntyvän lapsen hyvinvointia ajatellen.


Seuraava sivu

 


 

Päivitetty  3.12.2018