Sensoroinnin luotettavuus

Sensorin lukema poikkeaa jonkin verran sormenpäästä mitattavasta verensokerista. Verensokerin ollessa tasainen mittaus on kuitenkin riittävän tarkka verensokeritason tarkistamiseksi. Poikkeama on sitä suurempi, mitä nopeammin sokeripitoisuus muuttuu.

​​​​​​​​​​

Sensorilukeman keskimääräinen ero verensokerin mittaukseen on noin 10 %. Lisäksi sensorin antama kudossokerin lukema on ajallisesti noin 5–15 minuuttia jäljessä sormenpäistä mitattua verensokeria. ​​​Lukulaitteen näytöllä verensokerin muutoksen suunta ilmoitetaan nuolilla, joka helpottaa tuloksen arviointia.

Jos sensorijärjestelmä vaatii kalibrointimittauksia, on ensiarvoisen tärkeää, että kalibrointiin käytettävä verensokerin mittaustulos on myös luotettava. Kalibrointimittaus pitää tehdä tasaisen verensokerin vallitessa ja mittarin pitää olla tarkka ja mittaustekniikka asianmukainen.

Glukoositason muuttuessa nopeasti, tulos tulee tarkistaa sormenpäämittauksella ennen hoitopäätöksiä. Erityisesti matala tulos tulee aina tarkistaa sormenpäämittauksella. Sensorin toimintaa voivat vaikuttaa myös suuret lämpötilavaihtelut, muutokset elimistön nestetasapainossa tai sensorikohdan kudoksen verenkierto.​


Edellinen sivuSeuraava sivu

 

 

Päivitetty  12.12.2018