Jatkuva sensorointi monipistohoidossa

Jatkuvalla sensoroinnilla voidaan paljolti korvata verensokerin omamittauksia. Käyttäjän tulee olla motivoitunut omahoitoon ja kyetä tekemään omahoitoa koskevia päätöksiä sensoritulosten perusteella.

​​​

Sensorointitulosten tarkastelu on hyvä työkalu oppia ratkaisuja eri tilanteisiin diabeteksen jokapäiväisessä hoidossa. Sen avulla nähdään miten erityyppinen ruoka, liikunta tai stressi vaikuttaa verensokeriin. Se voi myös vähentää tarvetta tankata ylimääräisiä hiilihydraatteja esimerkiksi ennen yöunia, ajomatkaa tai liikuntasuoritusta.

Sensoroinnin avulla voidaan ennakoida sekä liian matalan verensokerin kehittymistä että arvioida paremmin myös liian korkeita verensokerin arvoja ja niiden hoitoa.

Sensoroinnista saatua hyötyä lisää, kun laitteeseen syötetään jaksoittain tiedot insuliiniannoksista, hiilihydraateista ja liikunnasta. Tällainen tehoseuranta kannattaa tehdä itsekin ajoittain ja esimerkiksi viikon ajan ennen vastaanottoa tai muuta yhteydenottoa hoitopaikkaan. Tämä helpottaa omahoidon tulkintaa ja hoitoa koskevaa päätöksentekoa.

Glukoosisensorointi, oikein hyödynnettynä helpottaa sokeritasapainon seurantaa ja omahoidon hallintaa sekä tuo jokapäiväiseen elämään joustavuutta ja turvaa. Tämä usein lisää vapautta, auttaa jaksamaan ja luo edellytykset paremmalle elämänlaadulle.


Edellinen sivuSeuraava sivu

  

Päivitetty  12.12.2018