Verenpaineen seuranta

​​​​​​

Kohonnut verenpaine on yleensä täysin oireeton. Ainoastaan verenpaineen mittauksella saa selville, ovatko verenpainearvot tavoitteissa.

Verenpaine mitataan normaalien vastaanottokäyntien yhteydessä. Ensimmäisellä kerralla arvot mitataan molemmista olkavarsista. Yleensä verenpaine on molemmissa käsissä lähes sama. Jos käsien välillä on merkittävää eroa (yli 10 mmHg) verenpaineessa, niin sen syy selvitetään. Seurannassa paine mitataan siitä kädestä, jossa painetaso on korkeampi.

Verenpaine mitataan elohopeamittarilla tai hyväksytyllä automaattisella verenpainemittarilla istuma-asennossa. Ikäihmisiltä ja pidempään diabetesta sairastaneilta verenpaine kannattaa mitata myös seisten. Jos verenpaine pyrkii laskemaan tai esiintyy herkästi huimausta tai pyörrytystä pystyyn noustessa, tehdään ortostaattinen koe.

On tavallista, että vastaanotolla mitattu verenpaine on korkeampi kuin rauhallisissa olosuhteissa kotona mitattu verenpaine. Lisäksi verenpaine vaihtelee muutenkin tilannekohtaisesti. Diabetesta sairastavalle suositellaan verenpaineen omatoimista mittaamista. Toistuvilla kotimittauksilla saadaan parempi käsitys todellisesta verenpaineen tasosta. Verenpaineen omamittaukseen tarkoitettuja paikkoja on myös hoitopaikoissa ja apteekeissa.

Joskus on tarpeen selvittää tarkemmin verenpaineen vaihtelua vuorokauden eri aikoina. Tällöin voidaan tehdä verenpaineen vuorokausirekisteröinti. Se voi olla myös hyödyllistä, jos verenpaineen koti- ja vastaanottomittausten tulokset ovat kovin ristiriitaiset. Vuorokausirekisteröinti auttaa myös lääkehoidon aloituksen tai tehostamisen päätöksenteossa rajatapausten osalta.

Verenpainelääkityksen aloittamisen jälkeen verenpainetta mitataan itse aluksi 1- 2 päivän välein ja paineen vakiinnuttua esimerkiksi viikoittain. Seurantakäynti sovitaan yksilöllisesti muutaman viikon tai muutaman kuukauden päähän.​

Verenpaine ilmoitetaan kahdella luvulla:

Verenpaineen yleinen tavoite diabetesta sairastavalla on alle 140/80 mmHg vastaanotolla ja kotimittauksissa alle 135 / 75 mmHg.

Korkeampi lukema, yläpaine eli systolinen verenpaine, kuvaa painetta sydämen supistuessa.

Matalampi lukema, alapaine eli diastolinen verenpaine, kuvaa painetta sydämen lepovaiheen aikana.

Mittayksikkö on elohopeamillimetri eli mmHg.

Ortostaattinen koe

Verenpaine seisten

Pystyyn noustessa veri pyrkii pakkautumaan alaraajoihin. Elimistön säätelymekanismien pitäisi kuitenkin huolehtia ettei verenpaine laske liikaa. Iän myötä säätelymekanismit voivat vaimeta. Myös voimakkaasti verisuonia laajentavat lääkkeet ja diabeteksen pitkäaikaisvaikutukset autonomiseen hermostoon voivat heikentää säätelymekanismeja. Seurauksena voi olla verenpaineen liiallinen lasku pystyyn noustessa, joka voi oireilla huimauksena, heikotuksena tai pyörtymisenä.

Verenpaineen ja sykkeen muutosta, makuulta seisomaan noustessa, selvitetään mittaamalla verenpaine ensin makuulla ja sitten seisten eli ortostaattisella kokeella. Ennen koetta vältetään kahvin, kolajuomien tai raskaan aterian nauttimista, tupakointia, alkoholin käyttöä ja raskasta liikuntaa.

Kokeessa mitataan verenpaine ja syke:

  • 10 minuutin makuulla olon jälkeen makuulla
  • heti seisomaan nousun jälkeen
  • pystyasennossa kahden minuutin kuluttua

Verenpainelukemat ja henkilön tuntemukset kirjataan. Verenpaineen lasku pystyyn noustessa (yläpaine laskee alle 90 mmHg tai yläpaine laskee  ≥ 20 mmHg tai alapaine ≥ 10 mmHg lähtöarvostaan, esimerkiksi yläpaine laskee 120 mmHg -> 100 mmHg) ) ja siitä aiheutuvat oireet (esimerkiksi huimaus, heikotus) ovat tavanomaisesta poikkeavia. 

Verenpaineen vuorokausirekisteröinti

​Verenpaineen 24 tunnin vuorokausirekisteröinti täydentää kotimittauksista ja vastaanoton mittauksista saatavaa tietoa erityisesti silloin, jos niiden välillä on ristiriitaa. Tutkimuksella saadaan tietoa lääkityksen hoitovasteesta ja erityisesti yönaikaisesta verenpaineesta.

Vuorokausirekisteröinnissä pieni vyötäröllä kuljetettava rekisteröintilaite mittaa käsivarteen kiinnitetystä mansetista paineita tietyin väliajoin. Laite on kevyt ja helppokäyttöinen, eikä estä liikuntaa. Se ei kuitenkaan saa kastua. Samanaikaisesti pidetään päiväkirjaa liikunnasta, levosta, oireista, ruokailusta ja kahvinjuonnista.

Laitteen noutoon ja käytön ohjaukseen varataan noin 30-60 minuuttia aikaa. Palautus tapahtuu seuraavana päivänä.


 

Päivitetty  3.12.2018