Aivovaltimotauti ja aivoverenkierron häiriöt

Aivoverenkiertohäiriöllä tarkoitetaan aivoinfarktia (veritulppaa), aivoverenvuotoa tai ohimenevää aivoverenkiertohäiriötä (TIA = Transient Ischemic Atta​ck). Tavallisia aivoverenkiertohäiriön oireita ovat toisen suupielen roikkuminen, käden ja/tai jalan halvausoireet ja puheentuoton vaikeudet.​

Riskitekijät

Diabetes suurentaa aivoinfarktin riskiä 2–6-kertaiseksi. Tärkein hoidettavissa oleva riskitekijä on kohonnut verenpaine. Myös korkea veren LDL-kolesteroli lisää riskiä. Verenpaineen hyvä hoito ja kolesterolilääkitys vähentävät tehokkaasti aivoverenkiertohäiriöitä.

Yleisin rytmihäiriö, eteisvärinä, nostaa sydänperäisen aivovaltimotukoksen riskin viisinkertaiseksi. Eteisvärinää sairastavilla voidaan aivoinfarktin riskiä estää tehokkaasti veren hyytyvyyttä vähentävällä antikoagulaatio- eli AK-hoidolla.

Diabeteksen hyvää hoitoa tukevilla elintavoilla voidaan vähentää myös aivovaltimotauti- ja aivoverenkiertohäiriöiden riskiä. Niinpä tupakoimattomuus, painon hallinta, kohtuullisuus alkoholin käytössä, sydänterveellinen ruokavalio, ja päivittäinen liikunta ovat osa kokonaisvaltaista hoitoa.

Oireet

Aivoverenkiertohäiriöön viittaavia oireita ovat:

  • Halvausoireet: yleensä toispuoleinen käden ja/tai jalan voima- ja/tai tuntoheikkous
  • Suupielen roikkuminen
  • Puhehäiriö
  • Näköhäiriö: molemmilla silmillä nähtävät kaksoiskuvat tai näkökentän puutokset
  • Tasapainohäiriö, kävelyvaikeus ja huimaus yhdessä

Oireet kehittyvät nopeasti huippuunsa muutamissa minuuteissa tai harvemmin tunneissa. Sairastunut ei itse välttämättä edes tunnista oireitaan. Silloin häntä pitää pyytää

  • nostamaan käsivarsia ja liikuttamaan jalkoja (käsien tai jalkojen voimattomuus tai tunnottomuus)
  • toistamaan yksinkertainen lause (epäselvä puhe tai puhumisen vaikeus) tai
  • hymyilemään (roikkuuko potilaan toinen suupieli, jääkö hymy toispuoleiseksi).

Mikäli jokin näistä ei onnistu, on hakeuduttava välittömästi sairaalan päivystykseen. On tärkeää merkitä ylös myös kellonaika, jolloin oireet ilmaantuivat.

Ohimenevässä aivoverenkiertohäiriössä eli TIA:ssa oireet häviävät useimmiten tunnin sisällä. TIA-kohtaus saattaa olla ennusmerkki tulossa olevasta aivoinfarktista. Siksi myös TIA-kohtauksen ilmaantuessa hoitoon on hakeuduttava välittömästi.

Hoito

Aivoverenkiertohäiriöön liittyvien oireiden ilmaantuessa on hakeuduttava nopeasti hoitoon. On tärkeää soittaa hätänumeroon 112, jotta varmistetaan kiireellinen kuljetus ambulanssilla sairaalan päivystyspoliklinikalle (ei terveyskeskukseen), sillä aivoinfarktin liuotushoito on aloitettava heti. Mitä nopeammin hoito aloitetaan, sitä suurempi hyöty siitä saadaan.

Sairaalassa selvitetään ensin, onko kyseessä aivoinfarkti. Aivoinfarkti ja aivoverenvuoto voivat aiheuttaa samankaltaisia oireita, mutta ne erotetaan toisistaan aivojen kuvantamistutkimuksilla. Lisäksi tehdään myös muita tutkimuksia, joiden perusteella pyritään selvittämään aivoinfarktin syy.

Verihyytymän tukkima verisuoni avataan liuotushoidolla, jos aivoinfarktin oireiden alkamisesta on kulunut alle 4,5 tuntia. Verisuoni voidaan myös onnistua avaamaan valtimonsisäisellä katetrihoidolla, jos kuvantamistutkimuksissa todetaan suuren verisuonen tukos. Jatkohoitona on joko veritulpan syntyä estävä tai veren hyytymistaipumusta vähentävä lääkitys. Tällä pyritään estämään uusien tukkeutumien kehittyminen. Useimmiten tarvitaan myös verenpaine- ja kolesterolilääkitystä.

 


Edellinen sivuSeuraava sivu

 

 

Päivitetty  21.5.2019