Diabeettisen munuaissairauden hoito

Tutkimuksissa on osoitettu, että pitkäkestoinen, eri riskitekijöihin kokonaisvaltaisesti kohdistuva hoito hidastaa munuaissairauden etenemistä.

​​​​​MunuaisetHoito alkavassa munuaissairaudessa

Tärkeimmät hoitokeinot ovat hyvä diabeteksen ja verenpaineen hoito. Mikroalbuminuria voi hävitä, kun sokeritasapaino paranee. Tässä vaiheessa aloitetaan myös albumiinin eritystä virtsaan vähentävä lääkitys, mikä myös voi kokonaan hävittää mikroalbuminurian. Lääkkeinä käytetään ACE:n estäjiä tai angiotensiinireseptorin salpaajia, joita käytetään myös ensisijaisina lääkkeinä hoidettaessa diabeetikon koholla olevaa verenpainetta.

Hoito, kun munuaissairaus on todettu

Hyvän sokeritasapainon ylläpitäminen on tärkeää munuaissairauden sekä muiden lisäsairauksien etenemisen hidastamiseksi. Diabeettista munuaissairautta sairastavilla veren sokerihemoglobiinin HbA1c- pitoisuuden tavoite on sama kuin muillakin diabetesta sairastavilla eli alle 53 mmol/mol (7,0 %), ellei ole toistuvia matalia verensokereita. Iäkkäiden henkilöiden hoidon tavoitteet suunnitellaan yksilöllisesti.

Monien tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytettävien tablettilääkkeiden annoksia vähennetään tai lääkkeitä lopetetaan, kun munuaisten toiminta huononee. Munuaisten vaikeassa vajaatoiminnassa saattaa olla tarvetta pienentää myös insuliiniannoksia.

Verenpaineen tavoite munuaissairaudessa on alle tason 130/80 mmHg. Verenpaineen hoito hidastaa munuaissairauden etenemistä ja kaikkia verenpainelääkkeitä voidaan käyttää. Erityisen hyödyllisiä ovat ACE:n estäjät ja angiotensiinireseptorin salpaajat. Ne vähentävät tehokkaimmin proteinuriaa ja suojaavat siten munuaisia.

Mikäli diabetesta sairastavalla on mikroalbuminuria, tulisi LDL-kolesterolin olla alle 1,8 mmol/l (tai 50 %:n vähenemä lähtötasosta).

Tupakointi lisää sekä munuaissairauden ilmaantumisen että etenemisen riskiä. Tupakointia ei kannata aloittaa, ja tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina.

Muualla Diabetestalossa

Lue verenpaineen omahoidosta​Edellinen sivuSeuraava sivu

 

Päivitetty  20.11.2018 16.06

 
HUS logoTAYS logoOYS logoKYS logoTYKS logo