Neuropatian kartoitus vuositarkastuksessa

Yksinkertaiset jalkojen tuntoa ja lihastoimintaa testaavat tutkimukset kuuluvat vuosikäynnin tutkimuksiin.

​​​

 Diabeettisen neuropatian oireita ja löydöksiä kartoitetaan lääkärin vastaanotolla vuositarkastuksessa. Neuropatian seulonta on tärkeää, sillä puolet diabeettisista perifeerisistä neuropatioista ovat oireettomia.

Jos diabeettinen neuropatia jää tunnistamatta, saattaa henkilö jäädä esimerkiksi ilman ennaltaehkäisevää jalkojenhoitoa.

Tyypin 1 diabetesta sairastavalla seulonta aloitetaan viimeistään viisi vuotta sairastumisesta. Seulonta on erityisen tärkeää, jos verensokeritaso on korkea tai on muita diabeteksen lisäsarauksia, kuten munuaisten toiminnan häiriöitä tai vakavampia silmänpohjamuutoksia.

Ääreishermostoa tutkitaan vastaanotolla yksinkertaisilla tutkimusvälineillä, jotka kuuluvat vastaanoton perusvarustukseen. Ensinnäkin jalkojen ihoa tarkastellaan silmämääräisesti. Kovettumat voivat kertoa alentuneesta ihotunnosta. Jalkojen ihotunto tutkitaan nk. monofilamenttitestillä, kummastakin jalasta vähintään kolmesta kohdasta. Potilasta pyydetään ilmoittamaan heti, kun kosketus tuntuu. Täysin normaali tulos viittaa vahvasti siihen, että niin sanottu suojatunto on normaali. Värinätunto tutkitaan ääniraudalla ulkonevien luunosien, kuten isovarpaan tyvijäsenen kohdalta. Jännevenytysheijasteet tutkitaan refleksivasaralla. Lisäksi kartoitetaan autonomisen hermoston toimintahäiriön oireita.

Verenkiertoelimistön neuropatiaa voidaan vastaanotolla tutkia ortostaattisella kokeella. Ongelmatilanteissa voidaan tehdä lisätutkimuksia tai konsultoida neurologia.

​On tärkeä kertoa diabetesta hoitavalle lääkärilleen oireista. 


Edellinen sivu

 

 

Päivitetty  15.10.2019